Niedziela, 05 Lipca 2020 - Marii, Antoniego

35-lecie „Sierakowic”

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia. Msza św. z tej okazji zostanie odprawiona 8 grudnia o godz. 19.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach.

Po uroczystości kościelnej odbędzie się część mniej oficjalna. Zespół zaprasza na wspólny tort jubileuszowy do Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.
Historia w pigułce

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” powstał 3 grudnia 1980 r. z inicjatywy władz gminnych, ZKP i GS „Samopomoc Chłopska”, która do 1996 r. sprawowała nad zespołem patronat i mecenat finansowy. Obecnie zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, który w dużym stopniu finansuje jego działalność.

W pierwszych latach skład zespołu stanowili mieszkańcy, nie mający wiele wspólnego z działalnością kulturalną. Byli to głównie rolnicy, rzemieślnicy i pracownicy lokalnych warsztatów. Dziś członkami zespołu jest głównie młodzież szkół gimnazjalnych, średnich i studenci. Aktualnie zespół liczy 46 członków, w tym 13-osobową kapelę. Systematyczna praca doprowadziła zespół do szeregu sukcesów, początkowo o wymiarze lokalnym, później ogólnopolskim i międzynarodowym. Świadczą o tym zdobyte nagrody oraz wielokrotny udział Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” w festiwalach międzynarodowych i światowych. Uczestnictwo w tych festiwalach pozwoliło zespołowi poznać prawie całą Europę i część Azji. Wielokrotnie reprezentował region i kraj na międzynarodowych targach turystycznych między innymi w Berlinie i w Brukseli. Prezentował się podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji. W kwietniu 2010 r. brał udział w Festiwalu Dziecięcych Muzycznych i Teatralnych Zespołów „Srebrny Strumień” w Leninsku - Rosja, gdzie zajął I miejsce w kategorii „pieśń regionalna” oraz II miejsce w kategorii „instrumenty regionalne”.

Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Poza bogatą prezentacją folkloru kaszubskiego opisującego piękno kaszubskiej krainy, zespół prezentuje folklor łowicki i krakowski. Wszędzie gdzie odbywają się koncerty, publiczność żywiołowo i z wielkim zainteresowaniem odbiera wykonywany program.

Z zespołem pracowali tacy choreografowie jak Stanisław Rychert i Jan Właśniewski, a obecnie Irena Warmowska. Instruktorem muzycznym był Stefan Kwiecień, a etnomuzykologiem Witold Treder, który jest też autorem wielu utworów i opracowań muzycznych. Pan Treder pracuje z zespołem do dnia dzisiejszego. Do licznych sukcesów przyczynili się również kierownicy, którymi byli Henryk Koss i Zygmunt Miotk. Obecnie zespołem kieruje Irena Kulwikowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
2015-12-07 11:30 1476

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.