Poniedziałek, 18 Czerwca 2018 - Marka, Elzbiety

500 metrowy odcinek drogi na ul. Tuchomskiej w Baninie zostanie przebudowany

Została podpisana umowa na przebudowę ulicy Tuchomskiej w Baninie. Na przedmiot zamówienia składa się budowa 500 metrowego odcinka ulicy Tuchomskiej w Baninie (od skrzyżowania z ulicą Borowiecką do przepustu drogowego zlokalizowanego w rejonie ul. Mazurskiej) wraz z infrastrukturą techniczną.
 
Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia obejmuje:

- Budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowej z podstawową szerokością pasa ruchu –2,75 m (szerokość jezdni 5,5 m) wraz z wszystkimi zaprojektowanymi skrzyżowaniami z drogami gminnymi, zatoką autobusową, miejscami postojowymi oraz zaprojektowanym rondem o ruchu okrężnym;
- Budowę układu chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje oraz ciągów pieszo-rowerowych na całej długości budowanej drogi - nawierzchnia z kostki betonowej, w tym na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych należy zastosować kostkę niefazowaną;
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego;
- Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Tuchomskiej tj. kolektora wraz z wszystkimi studniami i wpustami ulicznymi;
- Wykonanie oświetlenia drogowego, sieci i instalacji elektrycznych, usunięcie kolizji oraz demontaż sieci oraz instalacji elektrycznych;
- Roboty w zakresie wodociągu przewidziane w projekcie budowlanym do budowy, przebudowy, modernizacji lub przełożenia sieci wodociągowej dla ulicy Tuchomskiej.

Wartość umowy to 2 550 000 zł brutto. Koniec prac budowlanych przewidziano na przełom listopada i grudnia bieżącego roku. Jednocześnie, w trakcie prac związanych z przebudową ulicy, Spółka Komunalna Żukowo planuje wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ulicy Tuchomskiej. Koszty takiej modernizacji będą oscylować w granicach 200 tys. zł.

Źródło: Nadesłane
2017-08-11 15:00 272

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.