Czwartek, 22 Sierpnia 2019 - Cezarego, Tymoteusza

Chmielno: Plany organizacji pozarządowych

Na terenie gminy działa 11 organizacji pozarządowych, 3 kluby sportowe i 6 ochotniczych straży pożarnych. Władze gminy spotkały się z ich przedstawicielami i wspólnie dyskutowali o planach na przyszły rok.

Gmina Chmielno zleci organizacjom zadania na rzecz działalności osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego. Tematem debaty było też wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki i krajoznawstwa. Ze strony gminy padła również propozycja przeprowadzenia szkolenia dla NGO (z ang. non-governmental organisation) w zakresie wymogów i zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pisania i rozliczania projektów.
Chmieleński samorząd udostępnił też organizacjom pozarządowym pomieszczenie biurowe w budynku obok Urzędu Gminy.
2015-10-21 11:00 873

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.