Sobota, 19 Września 2020 - Januarego, Konstancji, Teodora

Chmielno. Podpisano umowę na kolejną część projektu ,,Wyjdź z domu-zainwestuj w siebie"

Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie odbyły się konsultacje dotyczące rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Korzystając z tej okazji wójt gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski podpisał umowę z Ryszardem Świlskim- członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącą projektu ,,Wyjdź z domu- zainwestuj w siebie”.


,,Wyjdź z domu- zainwestuj w siebie”- to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno- Zawodowa.

Projekt skierowany jest tym razem do 32 mieszkańców Gminy Chmielno, korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka pomocy społecznej (osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne).

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia beneficjentów poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Garczu.

Reintegracja społeczna - działania : warsztaty psychologiczne ( zajęcia indywidualne i grupowe), warsztat z terapeuta zajęciowym, z trenerem umiejętności psychospołecznych, warsztaty kreowania własnego wizerunku, poradnictwo prawne.

Reintegracja zawodowa - działania : warsztaty z doradca zawodowym, warsztaty – szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności, 32 indywidualne kursy zawodowe dające kwalifikacje do wykonywania zawodu, zajęcia praktyczne u pracodawcy, wyjazdy do spółdzielni socjalnych.

Profilaktyka wykluczenia społecznego – działania : praca socjalna z BO i rodziną, poradnictwo psychologiczne, warsztaty rodzinnej aktywności i kreatywności ( 32 vouchery), Akademia Rodzica – warsztaty podnoszące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze rodziców i opiekunów.

Dofinansowanie na tę część projektu wyniosło ponad 400 tysięcy złotych.
  
                                 

2018-09-11 12:00 1157

Komentarze

~Witek

Chociaz tu nie piszą, że Świr jest marszałkiem albo wicemarszałkiem. Brawo.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.