Środa, 19 Czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego

Co najmniej pięć nowoczesnych pociągów na Pomorzu

16 lipca samorząd wojewódzki podpisał umowę z firmą Newag S.A. na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Impuls. Mają być nowoczesne, komfortowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi i rowerzystów.


Pojazdy zostaną skierowane do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim na liniach: Słupsk – Lębork – Wejherowo - Gdynia Główna, Elbląg- Malbork- Tczew - Gdańsk Główny - Gdynia Główna, z możliwością obsługi połączeń na zelektryfikowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna, Kościerzyna - Gdańsk- Gdynia, Kartuzy- Gdańsk, a także Kartuzy- Somonino w przypadku modernizacji linii do Kartuz oraz linii 201 z Kościerzyny przez Gdańsk Osowę do Gdyni oraz sfinansowania dokumentacji przygotowawczej w postaci Studium Wykonalności przedmiotowego projektu. Zakupione nowe pojazdy będą sukcesywnie zastępować wyeksploatowane i niespełniające oczekiwań mieszkańców pojazdy serii EN57.

Pociągi będą szybkie oraz zostaną wyposażone w nowoczesne systemy, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki podróży. Zamówione przez samorząd pociągi to zupełnie nowa jakość na pomorskich torach. Do tej pory inwestowaliśmy w tabor spalinowy. Teraz czas na składy elektryczne- mówi marszałek Mieczysław Struk.

 Nowe składy, jak informuje urząd marszałkowski mają być w pełni monitorowane, klimatyzowane oraz posiadać mają nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Ułatwieniem dla niepełnosprawnych będzie niska podłoga, przewiduje się podjazdy, wysu­wane stop­nie, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do przewozu wóz­ków i rowe­rów. 

Pociągi, które osiągać mają co najmniej 160km/h pomieszczą 500 osób, w tym 225 na miej­scach sie­dzą­cych (min. 195 miejsc stałych, min. 30 miejsc uchylnych) oraz co najmniej 20 rowerów.

Prezes Zbigniew Konieczek zapewnił, że dostarczenie wszystkich pojazdów będzie możliwe szybciej, niż początkowo zakładano. – Jesteśmy gotowi dostarczyć pociągi szybciej. Mogę obiecać, że już pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. po pomorskich torach będą kursować wszystkie zamówione pociągi – obiecuje prezes Konieczek.

Całkowity koszt zakupu pięciu Impulsów dla województwa pomorskiego to około 123 mln zł. Ponad 92 mln zł unijnego dofinansowania zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aż 30,3 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.
Źródło: Nadesłane
2018-07-17 09:00 478

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.