Wtorek, 23 Października 2018 - Marleny, Seweryna, Igi

Czaple (gm. Żukowo) Mieszkańcy wybiorą pierwszego sołtysa

 

 

W Gminie Żukowo powstało nowe sołectwo. Zgodnie z uchwałą z dnia 31 października 2017 uchwalono Statut Sołectwa Czaple. Dziś nadchodzi czas wyboru jego przedstawicieli. Mieszkańcy sołectwa Czaple wybiorą pierwszego sołtysa i członków rady sołeckiej.

Na pierwszym zebraniu wiejskim, które odbędzie się 9 stycznia o godz. 18:00 w OSP w Leźnie, będzie można zgłosić kandydatów na sołtysa sołectwa Czaple. Mieszkańcy wybiorą go w tajnym głosowaniu. Odbędą się też wybory na członków rady sołeckiej (4 osoby), które będą wyglądały podobnie.

Wcześniej miejscowość Czaple razem z Leźnem tworzyło sołectwo Leźno. Mieszkańcy w maju 2017 roku złożyli wniosek do Rady Miejskiej w Żukowie o powołanie swojego sołectwa i odłączenie ich do sołectwa Leźno, do którego należą jeszcze Lniska.

Dziś w Gminie Żukowo istnieją już 22 sołectwa. Sołectwo Czaple obejmuje obszar o powierzchni 296.5333 ha.

Poniżej porządek zebrania

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
7. Głosowanie tajne i wybór Sołtysa.
8. Ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa.
9. Podanie informacji o liczbie członków Rady Sołeckiej.
10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
11. Głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej.
12. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.
13. Wolne wnioski i zapytania.

Źródło: autor zdjęcia: t.przechlewski [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
2018-01-05 10:14 395

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.