Piątek, 23 Sierpnia 2019 - Apolinarego, Filipa

Dodatkowe pieniądze na stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach posiada dodatkowe środki Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Termin naboru wniosków został przedłużony.

W ramach tej refundacji mogą być skierowane osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, które ukończyły 30. rok życia oraz należą co najmniej do jednej z poniższych grup obejmujących:
· osoby powyżej 50 roku życia,
· kobiety,
· osoby z niepełnosprawnościami,
· osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy m.in. 12 miesięcy),
· osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20 tys. zł. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 10 listopada 2015 r. Wnioski złożone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Szczegóły na stronie www.pup.kartuzy.pl
2015-10-30 09:30 1000

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.