Wtorek, 21 Stycznia 2020 - Agnieszki, Jaros?awa

Droga Czeczewo – Warzno oddana do użytku

W obecności Kazimierza Smolińskiego – Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego w poniedziałek 25 września dokonano symbolicznego oddania do użytku drogi Czeczewo – Warzno.

W uroczystości uczestniczyli też Andrzej Wyrzykowski – Wójt Gminy, Dariusz Toporek – Przewodniczący Rady Gminy oraz Rada Sołectwa Czeczewo. Podczas uroczystości zarówno Pan Minister jak i Wojewoda z rąk sołtys Zofii Toporek otrzymali kwiaty. Podczas wręczania sołtys złożyła serdeczne podziękowania za otrzymane na realizację zadania dofinansowanie. Zwróciła uwagę na to, jak droga ta była bardzo potrzebna, jak znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych i kierowców a mieszkańcy zyskali tym samym miejsce do spacerów, przejażdżek rowerowych i uprawiania innych sportów.

W imieniu mieszkańców podziękowania złożył również Wójt Gminy, który na ręce Ministra przekazał album ukazujący piękno Gminy Przodkowo oraz szklane logo Gminy. Wójt zaznaczył, że droga ta przed remontem była w fatalnym stanie, a jej obecny stan na długo służyć będzie mieszkańcom Gminy i nie tylko. Droga Czeczewo – Warzno kilkanaście lat temu była jedną z pierwszych w gminie wykonaną technologią asfaltową. Niestety asfalt ten, z upływem czasu, w wyniku coraz bardziej natężonego ruchu uległ degradacji i stanowił zagrożenie dla uczestników ruchu. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia z kostki brukowej, będzie długo służyła, bez konieczności wykonywania remontów.

Droga Czeczewo – Warzno to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących Przodkowo z Gminą Szemud, który na odcinku 1 km zyskał nową nawierzchnię z grafitowej kostki betonowej. Ponadto, również z kostki brukowej w kolorze żółtym, na tym samym odcinku wykonano chodnik i ścieżkę rowerową. Zamontowano też 15 lamp hybrydowych, wykonano rowy odwadniające, przebudowano przejście dla pieszych a także skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową Czeczewo – Tokary.

Zadanie zrealizowano w ramach programu wieloletniego pn : „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017). Wykonawcą inwestycji była Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat z Staniszewa. Wartość inwestycji 1 590 000 zł.
Źródło: UG Przodkowo
2017-09-26 10:30 700

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.