Poniedziałek, 20 Maja 2019 - Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

„EUROPA DLA ZAWODOWCÓW – ZAWODOWCY DLA EUROPY”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przystąpił do realizacji projektu pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, wyposażenie ich w nowe umiejętności i doświadczenia oraz kontynuacja dobrych praktyk szkoły zawodowej najwyższej jakości. Kwota dofinansowania projektu wynosi 109192,00 Euro.

Projekt umożliwia:
- realizację 4- tygodniowych staży zagranicznych dla 8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista. Termin mobilności przewidziany jest na marzec 2019 r. i 2020 r. Uczestnicy projektu przed planowaną mobilnością będą objęci wsparciem językowym (j. hiszpański), pedagogicznym i kulturowym.

Partnerem projektu jest Hiszpańska agencja TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U zlokalizowana w Maladze (Andaluzja), która zajmuje się organizacją, zarządzaniem stażami zawodowymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji
z całej Europy.


Realizacja projektu pomoże wykształcić samodzielnego, pewnego siebie Europejczyka - ucznia, komunikatywnego, otwartego na ludzi i świat, konkurencyjnego na rynku pracy dzięki zdobyciu nowych umiejętności. Praktykanci poprzez nowe doświadczenie będą ponosić odpowiedzialność za własne działania i przewidywanie skutków podjętych decyzji – co jest ważnym aspektem dojrzałości zawodowej.
Źródło: Nadesłane
2018-11-07 13:00 199

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.