Piątek, 22 Marca 2019 - Katarzyny, Boguslawa

Gmina Przodkowo, Żukowo i Chmielno. Obowiązuje zakaz podlewania

Ze względu na przedłużającą się suszę zarówno w gminie Żukowo, Przodkowo i Chmielno wprowadzono zakaz podlewania. W obawach o brak dostępu do wody dla wszystkich mieszkańców oraz ryzyko, jakie niesie za sobą brak wody w hydrantach przeciwpożarowych wprowadzono zakazy podlewania- do odwołania. 

W gminie Przodkowo zakaz obowiązuje od 5 czerwca do odwołania. Komunikat wójta gminy Przodkowo Andrzeja Wyrzykowskiego:
W związku z przedłużającym się okresem suszy, wprowadza się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich odbiorców podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Przodkowo oraz osiedla Golf Park w Tuchomiu, miejscowości Pieciska, Ucisk i Sytna Góra.
Powyższy zakaz obowiązuje od 05.06.2018 r. do odwołania, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych oraz ze względu na zagrożenie jakie niesie za sobą niskie ciśnienie w sieci, co powoduje brak wody w hydrantach przeciwpożarowych.Natomiast zakaz podlewania w gminie Żukowo wprowadzono 9 czerwca, również do odwołania:
-W związku z przedłużającym się okresem suszy, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych oraz ze względu na zagrożenie jakie niesie za sobą brak wody w hydrantach przeciwpożarowych, Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09-06-2018 r. wprowadza się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich Odbiorców podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żukowo.
Powyższy zakaz obowiązuje od 09.06.2018 r. do odwołania.

Chmielno:

W związku z przedłużającym się okresem suszy zwracamy się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej. W szczególności chodzi o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe (napełnianie oczek wodnych i basenów).

Ogrody oraz tereny rekreacyjne prosimy podlewać w godz. 23.00-5.00

 Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego poboru wody, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Źródło: UG Żukowo/ UG Przodkowo
2018-06-11 13:00 518

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.