Środa, 18 Września 2019 - Irmy, Stanislawa, Ireny

Gmina rozdała dotacje

Gmina Kartuzy przyznała dotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych na działania związane z kulturą, turystyką, mniejszościami narodowymi oraz osobami starszymi. Łącznie dofinansowano 19 projektów na łączną kwotę 42 000,00 zł.

Z budżetu Gminy udzielone dotacji na realizację zadań publicznych dla 19 projektów:

- W zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” przyznano dotację dla 6 projektów na łączną kwotę 18.000 zł.
- W zakresie „Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego” przyznano dotację dla 6 projektów na łączną kwotę 7.000 zł.
- W zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” przyznano dotację dla 3 projektów na łączną kwotę 8.000 zł.
- W zakresie „Turystyka i krajoznawstwo” przyznano dotację dla 4 projektów na łączną kwotę 9.000 zł.

W samych Kartuzach dofinansowanie otrzymały:

- Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne „Perspektywy” (projekt: Kaszebe Music Festiwal, kwota: 5 000,00 zł).
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz (projekt: Mieszkańcy Gminy Kartuzy prezentują Kaszubską Kulturę poprzez występy artystyczne RZPiT „Kaszuby” z Kartuz, kwota: 4 000,00 zł).
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „COPERNICUS” (projekt: Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży Kartuzy 2016, kwota: 1 600,00 zł).
- Stowarzyszenie na rzecz kultury, aktywizacji, rehabilitacji, terapii i autonomii KARTA (projekt: Działaj z nami seniorami, kwota: 2 000,00 zł).
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Kartuzach (projekt: Integracja oraz aktywizacja środowiska osób będących w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych, kwota: 3 000,00 zł).

W dwóch podkategoriach: podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych oraz organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych na terenie Gminy Kartuzy nie przyznano dotacji ze względu na brak złożonych ofert.

Pełna lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie jest dostępna pod linkiem: www.kartuzy.pl/ngo/927-kolejne-dotacje-dla-ngo
Źródło: Urząd Miejski w Kartuzach
2016-04-15 15:30 1178

Komentarze

~ameba678

ja też chcę

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.