Wtorek, 25 Lutego 2020 - Wiktora, Cezarego

Gryf: Mniej autobusów o 80%?

Wiele błędów zawiera nowy plan transportowy, opracowany na zlecenie Starostwa Powiatowego - uważa szef firmy Przewozy Autobusowe „Gryf”. W rozmowie z Gazetą Kartuską mówi, że dokument może przyczynić się do wykluczenia transportowego i społecznego mieszkańców naszego powiatu.

Gryf przygotował recenzję planu transportowego, stworzonego przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w której szczegółowo opisuje zagrożenia dla obecnie funkcjonującej siatki połączeń. Zarzuca starostwu powiatowemu, że plan został przygotowany w nierzetelny sposób i prowadzi do wykluczenia przewoźnika i korzystających z jego usług mieszkańców. Przedsiębiorstwo autobusowe bardzo obszernie analizuje badania, przeprowadzone przez PIGTSiS, żeby ocenić potrzeby i preferencje przewozowe mieszkańców. Przepytano 1730 osób, z czego 754 ankiety trafiły do analizy.
Gryf podważa powagę przeprowadzonych badań:
 „Wyniki okazały się całkowicie nieadekwatne do rzeczywistości. Badania, przeprowadzone na potrzeby planu transportowego dla powiatu kartuskiego, są wręcz książkowym przykładem przeprowadzenia sondażu w całkowitej sprzeczności z opisaną bardzo szczegółowo w literaturze ekonomiki transportu metodologią badań marketingowych. Nie powinno się nawet używać sformułowania „badania”.  Przykłady: ankiety wypełniły głównie kobiety – 73% i osoby w wieku do 18 lat – stanowiące aż 91% badanej populacji. Z tak dobranej próby wyszły wręcz kuriozalne wnioski – zdaniem autorów planu aż 89% mieszkańców powiatu korzysta w codziennych dojazdach z transportu publicznego, a tylko 11% – z samochodu osobowego” - czytamy w recenzji.

Przewoźnik zwraca uwagę, że mimo źle przeprowadzonych badań, 70% ankietowanych uważa obecną ofertę za niewystarczającą. Mieszkańcy czują potrzebę zwiększenia liczby miejsc w autobusach i zwiększenie liczby kursów. A plan transportowy zakłada, że kursów będzie mniej. Nawet o 80%. - Moim zdaniem radni nie powinni zgodzić się na plan transportowy w obecnej formie – zakłada przecież drastyczne ograniczenie liczby kursów i nie jest korzystny dla mieszkańców powiatu – mówi Paweł Misiak, dyrektor ds. organizacji przewozów w P.A. Gryf. - Trudno nawet sobie wyobrazić w jaki sposób do szkół docierać będą dzieci i młodzież, jeśli z obecnej liczby kursów pozostanie co piąty z nich. Już dziś w godzinach szczytu autobusy mają bardzo wysokie obłożenie, nie ma wolnych miejsc. Nie wiadomo na ile nadal realizowane będą kursy w godzinach międzyszczytowych oraz wieczorem. Może dojść do sytuacji, że komunikacja zostanie ograniczona wyłącznie do pory szczytowej, co oznaczać będzie faktyczne wykluczenie komunikacyjne sporej części mieszkańców, którzy będą skazani wyłącznie na własne „cztery kółka” – podkreśla Misiak.

Jerzy Pobłocki, dyrektor Wydziału Komunikacji w Kartuzach zwraca uwagę na kwoty, które trzeba zapłacić, żeby utrzymać komunikację autobusową. - Dobrym przykładem jest Stężyca. W swoim planie transportowym ujęli, jakie to są koszty. Przychody ze sprzedaży biletów to ok. 20 tysięcy złotych – mówi nam dyrektor wydziału komunikacji. - Z budżetu gmina dokłada  750 tysięcy, a 600 tysięcy dopłaty leży po stronie urzędu marszałkowskiego. Podobna skala będzie pewnie w każdej gminie. Chodzi o pieniądze. Kto ma pokryć te koszty, gmina, czy powiat? Gmina do tej pory miała je w budżecie, a powiat nie ma i mieć nie będzie. Rozumiem pana Koteckiego, „Gryf” to jego firma i chce na niej zarabiać. Rozumiem też głosy mieszkańców, chcą mieć jak najwięcej połączeń, ale gdzieś trzeba znaleźć „złoty środek” wyjaśnia decyzję Pobłocki. Dodaje, że zdaje sobie sprawę z niedoskonałości planu transportowego i zapewnia, że zostanie on dopracowany. - Powiat zlecił wykonanie planu transportowego. My musimy go uchwalić jeszcze w tym roku. Plan będzie mógł ulegać zmianom. Na dziś nie możemy na przykład uwzględniać propozycji gmin, ponieważ ustawodawca nie zakładał, że będą one ujęte w planie transportowym powiatu. Do tej pory gminy mogły ustalać porozumienia między sobą, ale nie przewidziano ustaleń między powiatem, a gminą. Ciągle jest wiele niejasności w przepisach. Ustawa o transporcie została zmieniona, ale musi wejść w życie. Będzie można współpracować z gminami i wykonywać wspólne przewozy. Sytuacja zmieni się po 1 stycznia – tłumaczy Jerzy Pobłocki.

- Pan Pobłocki uspokaja, że plan transportowy to kwestia otwarta, jednak jest uchwałą, co znaczy że ma moc obowiązującą. Można ją oczywiście zmienić, ale będzie to wymagało nowych konsultacji społecznych i jest to proces długotrwały – komentuje tymczasem Misiak z „Gryfa”.

Plan transportowy zakłada trzy warianty sieci komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej, czyli takiej, gdzie będą obowiązywały ulgi ustawowe.
- W wariancie „0” uznano, że nie będzie w ogóle przewozów o takim charakterze. Oznacza to całkowity brak biletów ulgowych w autobusach, które kursują w powiecie.
- Wariant drugi zakłada, że ulgi będą honorowane w 19% obecnych połączeniach.
- Trzeci wariant, możliwy do wprowadzenia tylko jeśli gminy „dołożą” się do przewozów, to objęcie 25% obecnych połączeń autobusowych ulgami.

Czy Gryf będzie w stanie się utrzymać, po wejściu w życie nowego planu? - Myślę, że nie ma zagrożenia dla funkcjonowania firmy, ale najbardziej poszkodowani będą pasażerowie. Plan zakłada tzw. „siatkę użyteczności publicznej”, natomiast nie wyklucza przewozów stricte komercyjnych, bez honorowania ulg ustawowych. Niestety wiąże się to z tym, że dla większości pasażerów przewozy będą dwukrotnie droższe i mniej osób z nich skorzysta. Finalnie, może to doprowadzić do zapaści komunikacji publicznej, która będzie dalej istniała, ale w zredukowanej, szczątkowej formie. Nie o to przecież chodzi. Założenie ustawodawców, którzy zmienili przepisy było takie, żeby samorządy wzięły większą odpowiedzialność za transport publiczny i jego rozwój – wyjaśnia Paweł Misiak.

- Na tym przykładzie widać, jak Starostwo Powiatowe jest w stanie wykluczyć każdego przewoźnika, który nie jest dla nich poprawny politycznie – mówi właściciel Gryfa, Marian Kotecki.

Kamil Błaszkiewicz
2015-11-09 08:00 1361

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php70/var/lib/php/session) in Unknown on line 0