Piątek, 21 Września 2018 - Jonasza, Mateusza, Hipolita

Im szybciej złożysz wniosek o 500+, tym lepiej. Dlaczego?

Trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w ostatnich dniach sierpnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+ oraz brak konieczności oczekiwania na wyrównanie. 

Wymóg złożenia wniosku o 500+ na nowy okres świadczeniowy dotyczy rodzin korzystających z programu, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

- Od początku sierpnia zostało złożonych ponad 1 mln 378 tys. wniosków, z czego przeszło 414 tys. – drogą elektroniczną. Nie mamy zgłoszeń o problemach na poziomie systemów wykorzystywanych w gminach. Wręcz przeciwnie – na bieżąco otrzymujemy informacje, że przyjmowanie wniosków przebiega spokojnie – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do 30 września br. Aby nadal otrzymywać świadczenie rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Ten sam wymóg dotyczy również tych rodzin, które do tej pory nie korzystały z programu.

Jeśli się pośpieszysz, zyskasz

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu rodzinom korzystającym już z programu „Rodzina 500 plus” daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

Na złożeniu wniosku jeszcze w sierpniu zyskają też rodziny, które chcą dopiero dołączyć do programu „Rodzina 500 plus”. Otrzymają bowiem wsparcie do końca października, a tym samym nie będą musiały oczekiwać na wypłatę świadczenia z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące.

Przypominamy jak złożyć wniosek

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce są to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, stronę obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Złóż wniosek korzystając z kanałów online - TUTAJ

Kiedy otrzymasz wsparcie, jeśli wniosek o nie złożysz później niż w sierpniu
?
Źródło: Info i foto: Pomorski Urząd Wojewódzki/ Oprac. Aleksandra Damps
2017-08-29 11:00 435

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.