Czwartek, 13 Grudnia 2018 - Lucji, Otylii

Informacja o obowiązku odśnieżania chodników

W związku z nadchodzącymi opadami śniegu pragniemy przypomnieć o obowiązku odśnieżania chodników przynależących do właścicieli posesji. 

Do obowiązków utrzymania czystości i porządku w gminach należy uprzątnięcie błota, sopli lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników przy posesjach (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości). Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają. 

Prosimy o tym pamiętać!
Źródło: UG Chmielno
2017-11-22 09:00 518

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.