Sobota, 19 Stycznia 2019 - Henryka, Mariusza, Marty

Już w lutym rusza obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Kto musi się na niej stawić?

Już od lutego tego roku będzie obowiązywał nakaz stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej, która ma na celu weryfikacje pod względem fizycznym i psychicznym zdolności młodych osób do służby wojskowej, oraz ujęcie ich w ewidencji wojskowej. Sprawdź, czy musisz się stawić.

Kogo dotyczy obowiązek stawiennictwa?

1)Mężczyzn urodzonych w 1999r. (19 lat)
2)Mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998 (do 24. roku życia), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
3)Osób urodzonych w latach 1997-1998 (osoby z orzeczoną kategorią B, czyli czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej), które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
4)Kobiet urodzonych w latach 1994-1999r, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr poz.944)
5)Osób, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo (kobiety i mężczyźni) do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.


Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Kwalifikacja wojskowa w Kartuzach będzie odbywać się w termiach od 19 lutego do 26 marca 2018r.
W Kartuskim Centrum Kultury, przy ul. Klasztornej 1.

Źródło: WKU w Gdyni
2018-02-08 08:30 901

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.