Niedziela, 15 Grudnia 2019 - Niny, Celiny, Waleriana

Kartuzy: ''Mała obwodnica'' Kartuz już przejezdna

W obecności Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego oraz innych ważnych gości, w tym posłów i senatorów RP, została dziś otwarta "Mała obwodnica" Kartuz.

„Małą obwodnicą” jest nazywane połączenie ulic Chmieleńskiej i Zamkowej w Kartuzach, które zostało wybudowane z betonowych płyt (następnie zalane warstwą asfaltu) w latach 80. jako tymczasowe rozwiązanie problemu komunikacji w mieście podczas budowy kanalizacji w obrębie ulic Zamkowej i Jeziornej. Z czasem droga ta stała się kartuzianom niezbędna. W ostatnich latach „Mała obwodnica” bywała nawet zamykana dla ruchu samochodów, ponieważ stan jej nawierzchni, pełnej dziur, pozostawiał wiele do życzenia.„Małą obwodnicą” jest nazywane połączenie ulic Chmieleńskiej i Zamkowej w Kartuzach, które zostało wybudowane z betonowych płyt (następnie zalane warstwą asfaltu) w latach 80. jako tymczasowe rozwiązanie problemu komunikacji w mieście podczas budowy kanalizacji w obrębie ulic Zamkowej i Jeziornej. Z czasem droga ta stała się kartuzianom niezbędna. W ostatnich latach „Mała obwodnica” bywała nawet zamykana dla ruchu samochodów, ponieważ stan jej nawierzchni, pełnej dziur, pozostawiał wiele do życzenia.

Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na budowę „małej obwodnicy”. Dotację (na 62 wnioski wsparcie uzyskało tylko 12 projektów) w wysokości 50 procent wartości inwestycji przyznano w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Projekt pn. Budowa ul. Chmieleńskiej (drogi gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 228 oraz 211, stanowiącej „Małą obwodnicę” miasta Kartuzy. Etap II przewidywał poszerzenie istniejącej obecnie drogi, ułożenie nowej nawierzchni, wybudowanie chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, poboczy oraz wykonanie kanalizacji deszczowej, jak również instalację oświetlenia. Na wstępie miały miejsce prace związaną z niezbędną wycinką drzew.

Kartuzianie po ukończeniu budowy „Małej obwodnicy” zyskają w pełni dostępną i bezpieczną drogę, która połączy ze sobą dwie drogi wojewódzkie i będzie stanowiła alternatywę dla osób jadących do Kartuz m.in. z miejscowości gminy Chmielno i powiatu bytowskiego. Udostępnienie „Małej obwodnicy” pozwoli też znacząco odciążyć ruch w Kartuzach, wzmożony w godzinach porannych i popołudniowych.

Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu, było konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o.  oraz Bituminium Sp. z o.o.. Wartość umowy wynosiła nieco ponad 2 miliony zł brutto.
Źródło: Kartuzy.pl
2017-08-09 15:00 933

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.