Poniedziałek, 12 Kwietnia 2021 - Juliusza, Luboslawa, Zenona

Kartuzy. Pierwsza sesja Rady Miejskiej

21 listopada w Urzędzie Miejskim w Kartuzach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej, na której wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz komisje.Sesję otworzył Ryszard Duszyński, który pokrótce opowiedział zgromadzonym kolejność spotkania oraz przywitał serdecznie wszystkich obecnych, a przede wszystkim dyrektorów szkół, radnych powiatowych, pana Andrzeja Bystronia, Wojciecha Jaworowskiego i wielu innych.

Wybrano trzyosobową komisję skrutacyjną w osobach Aleksandra Pruszak, Klaudia Kałużna oraz Arkadiusz Socha, którego później z powodu opóźnienia sesji zastąpił tymczasowo Tyberiusz Krygier.

Na czele rady stanął Mariusz Treder, który przez najbliższe pięć lat będzie obejmował to stanowisko. Nie obeszło się to bez echa, ponieważ pani Halina Steinka radna Checzy, podkreśliła, że pan Treder nie należy już do tego klubu, a kandydat z polecenia Ryszarda Duszyńskiego został powołany na przewodniczącego, ponieważ Checz, z którego startował, wprowadził największą liczbę radnych. Pan Treder wyjaśnił że jest w gronie 21 radnych i będzie działał na rzecz wszystkich i współpracował z każdym dla mieszkańców i gminy. Jako wiceprzewodniczących wskazano Tomasza Belgrau i Jacka Wesołowskiego.

Po wyborze przedstawicieli ślubowanie złożył Mieczysław Grzegorz Gołuński, a także wszyscy radni.

„Chcę powiedzieć, że miniona kadencja była najlepsza, jak do tej pory. Zorganizowaliśmy bardzo dużo zadań i rzeczy, w których zmieniliśmy wizerunek naszego miasta i wsi. Zainwestowaliśmy bardzo dużo środków finansowych, pozyskanych z Unii Europejskich, takich jakich ta gmina nigdy nie miała. Chcę powiedzieć, że jest to zasługa naszych mieszkańców, ustępującej rady, ale również urzędu i pracowników, którzy pracowali na to bardzo intensywnie. Gratuluje wyborów, wszystkim, jako radnym. Słowa ślubowania, które tu dzisiaj zostały złożone przez państwa i przeze mnie, oby były bardzo poważnie przyjęte i potraktowane, że praca i radnego, i praca burmistrza, to nic innego jak służenie mieszkańcom.” - mówił burmistrz.

Wybrano również składy komisji- oświaty, na czele z Andrzejem Borzestowskim, skarg i petycji, którą poprowadzi Klaudia Kałużna, komisja Gospodarcza z Ryszardem Duszyńskim na czele oraz komisja rewizyjna, którą zajmie się Mirosława Bobkowska.
2018-11-26 11:30 1118

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.