Poniedziałek, 23 Września 2019 - Tekli, Boguslawa, Linusa

Kartuzy: Policyjne przywitanie

1 kwietnia br. podkom. Andrzejowi Kiełkowskiemu powierzono pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach. W uroczystości pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach insp. Tadeusza Trybusia udział wzięli także Starosta Kartuski oraz kadra kierownicza kartuskiej jednostki.

Dzisiaj o godz. 10-tej Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach insp. Tadeusz Trybuś uroczyście przywitał podkom. Andrzeja Kiełkowskiego, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski powierzył pełnienie obowiązków Pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach.  

Na uroczystości obecni byli włodarze powiatu, prokurator rejonowy, przedstawiciel zaprzyjaźnionych służb oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.  

Podkom. Andrzej Kiełkowski w Policji służy od grudnia 1990 roku. Jest absolwentem Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Od roku 1999 pełnił stanowiska kierownicze. Był Zastępcą Komendanta Komisariatu III Policji w Gdańsku, a wcześniej przez 7 lat – Naczelnikiem Wydziału Prewencji tego komisariatu.

Podczas ceremonii odczytany został tekst decyzji personalnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – insp. Jarosława Rzymkowskiego. Następnie nowo powołany zastępca komendanta przywitał się z kadrą KPP w Kartuzach.

Realizacji zakładanych celów nowemu zastępcy komendanta w swoim przemówieniu życzyła również Starosta Kartuski – Janina Kwiecień.
Źródło: KPP Kartuzy
2016-04-01 14:15 1137

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.