Poniedziałek, 20 Maja 2019 - Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Kartuzy. Promenada nad J. Klasztornym Małym

Ruszyła planowana budowa Promenady nad J. Klasztornym Małym w Kartuzach. To już II etap inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach. 

Prace budowlane wykona Przedsiębiorstwo Budowlane WACIŃSKI z Kiełpina, wybrane w drodze przetargu. Kwota: 1 mln 388 tys. 670 zł brutto.


Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:

1) Prace przygotowawcze – usunięcie karp drzew;

2) Roboty rozbiórkowe – rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej;

3) Budowa sieci oświetlenia wraz z dostawą oraz montażem słupów oświetleniowych z oprawami typu LED;

4) Budowa sieci teletechnicznej wraz z dostawą oraz montażem punktów kamerowych;

5) Odtworzenie drenażu;

6) Roboty ziemne – wykonanie nasypów, wzmocnienia podłoża oraz podbudowy;

7) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) oraz mastyksu grysowego (warstwa ścieralna);

8) Wykonanie stanowisk rekreacyjnych z kostki betonowej;

9) Dostawa oraz montaż elementów małej architektury;

10) Dostawa oraz montaż ogrodzenia z siatki stalowej oraz furtki;

11) Dostawa oraz montaż barier ochronnych;

12) Dostawa oraz montaż oznakowania pionowego;

13) Nasadzenia drzew gatunku lipa drobnolistna;

14) Roboty wykończeniowe – umocnienie powierzchniowe skarp, humusowanie oraz obsianie trawą;

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

16) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.Źródło: UM Kartuzy
2018-08-10 12:00 642

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.