Poniedziałek, 12 Kwietnia 2021 - Juliusza, Luboslawa, Zenona

Kartuzy: Rośnie liczba bezrobotnych i bezdomnych

Statystyki osób znajdujących się w skrajnie złej sytuacji życiowej na terenie gminy Kartuzy, aż biją po oczach. Na najbliższej sesji kartuscy radni podjąć mają uchwałę o powołaniu Klubu Integracji Społecznej. Zadaniem placówki będzie udzielanie potrzebującym merytorycznego wsparcia, profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

Kolejna uchwała dotyczyć będzie Programu Przeciwdziałania Bezdomności na terenie gminy w ciągu najbliższych pięciu lat. Z danych GOPS-u i PCPR wynika, że systematycznie rośnie liczba rodzin objętych pomocą społeczną, w tym z powodu ubóstwa i niepełnosprawności, z czego tylko 16% osób niepełnosprawnych pracuje zawodowo. Niepokojące są też dane Powiatowego Urzędu Pracy – aż 42% bezrobotnych mieszkańców gminy Kartuzy, to osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, ze względu na swoje ograniczenia, kwalifikacje i motywacje.

Dane GOPS-u nie napawają optymizmem nie tylko w kwestii problemu ubóstwa, ale też bezdomności na terenie gminy. Coraz więcej rodzin nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, co prowadzi do osłabienia więzi rodzinnych, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, a nawet przestępczości. Najdotkliwszą formą wykluczenia społecznego jest bezdomność. Spójrzmy w dane. W roku 2011 do schronisk trafiło 30 osób, w 2012 – 39, w 2013 – 33 i w 2014 – 37. W roku 2011 na terenie gminy Kartuzy przebywały 72 osoby, a dla porównania, w roku 2013 takich osób odnotowano 125. Brakuje danych za rok ubiegły, ale z tych przedstawionych wynika, że liczba bezdomnych sukcesywnie rośnie.

Na terenie gminy funkcjonują ośrodki, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc i schronienie. Są to: Dom dla bezdomnych kobiet z dziećmi w Kartuzach, Dom dla bezdomnych mężczyzn w Kartuzach oraz tzw. ogrzewalnia (czynna w okresie od listopada do kwietnia). Wszystkie prowadzi Stowarzyszenie Abstynenckie Kaszuby w Kartuzach. - Bezdomni prezentują różne postawy wobec swoich problemów i otaczającej ich rzeczywistości. Problem, z którym należałoby się zmierzyć w pierwszej kolejności, to przewlekły alkoholizm wśród bezdomnych – mówi Jan Mazur, kierownik kartuskiego GOPSu. - Trzeba zwrócić uwagę na podniesienie skuteczności terapii uzależnień, bo tylko skuteczna terapia gwarantuje sukces na dalszej drodze ku samodzielności. Niezbędne też są działania związane z aktywizacją środowiska osób bezdomnych. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, a wszystkie podejmowane działania powinny łączyć zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych z ich reintegracją społeczną i zawodową – dodaje szef GOPS-u. Pomóc w tych działaniach ma właśnie opracowany przez pracowników GOPS-u Program przeciwdziałania bezdomności na lata 2015 – 2020.
2015-11-19 14:00 1429

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.