Wtorek, 02 Marca 2021 - Heleny, Halszki, Pawla

Kto w tym roku otrzymał „KARTËSKÔ SKRA”?

W sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród burmistrza Kartuz „KARTËSKÔ SKRA”. Wręczono osiem statuetek. Dziesięć osób zostało wyróżnionych. Burmistrz wręczył także dwie nagrody specjalne. 

W czasie gali wystąpił Maciej Miecznikowski z zespołem. Było także wspomnienie o Jacki Wrońskim, mecenasie kartuskiego sportu, jak również podziękowanie i bukiet kwiatów dla jego córki.

W tym roku grono laureatów powiększyło się o kolejnych osiem osób. Dodatkowo burmistrz przyznał dwie nagrody specjalne i dziesięć wyróżnień.
Laureaci nagrody zostali wybrani przez kapitułę spośród kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców, radnych oraz stowarzyszenia i organizacje zawodowe.

Laureatami nagrody burmistrza Kartuz „KARTËSKÔ SKRA” w 2017 roku zostali, w poszczególnych kategoriach:

Sport

Szymon Sajnok – za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku, szczególnie za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Europy U-23 w Kolarstwie Torowym oraz zwycięstwo w zawodach cyklu Pucharu Świata w Apeldoorn w konkurencji omnium

Arkadiusz Zalewski – za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników sekcji pływania UKS TROPS Kartuzy na szczeblu krajowym i międzynarodowym w roku 2016, które dały wiele radości kartuskim kibicom pływania i przyczyniły się do promocji gminy Kartuzy

Jakub Skierka – za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku, szczególnie za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Europy Juniorów w Pływaniu (w wyścigu na 200 m stylem grzbietowym) oraz brązowego medalu tej imprezy w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym

Pomagają innym

Krystyna Herzberg – za integrację środowiska wolontariuszy działających na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas, propagowanie szlachetnej idei pomocy drugiemu człowiekowi, która daje nadzieję i siłę w walce z chorobą nowotworową oraz koordynowanie różnorodnych działań charytatywnych wspomagających opiekę paliatywną na terenie gminy Kartuzy

Kultura

Kazimierz Formela – za różnorodne działania służące zachowaniu tradycji naszych przodków oraz dbałość o upowszechnianie bogactwa kaszubskiej kultur  poprzez działalność w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, a w szczególności wieloletnie kierowanie kartuskim oddziałem tej organizacji

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe ELUS sp. jawna (Kazimierz Hinc, Leszek Kuźma) – za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy oferującej swoje usługi mieszkańcom, dającej nowe miejsca pracy i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a także otwartej na potrzeby lokalnej społeczności

Promocja

Ryszard Mielewczyk – za dzielenie się swoim doświadczeniem w dziedzinie promocji, sprawując funkcję przewodniczącego rady Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach oraz wieloletnie dokumentowanie fotograficzne najważniejszych wydarzeń z historii Kartuz

Stanisława i Marek Neubauerowie (pracownia Plastyczno-Fotograficzna Multi color) – za różnorodne działania mające na celu promocję bogactwa kaszubskiej kultury, a szczególnie wykorzystanie motywów kaszubskich we współczesnym wzornictwie użytkowym oraz promocję gminy Kartuzy poprzez działalność Galerii Neubauer

Wyróżnienia burmistrza Kartuz „KARTËSKÔ SKRA” w 2017 roku otrzymali:

Lech Brillowski (Newsda Sp. z o.o.) – za stałe dążenie do poszerzania rynków zbytu swoich produktów, wysoki profesjonalizm w kontaktach z klientami i budowanie marki firmy godnej zaufania

Jan Plichta (Invest Metal) – za konsekwentny rozwój oraz stworzenie nowoczesnej firmy, dla której spełnienie oczekiwań klientów i ich pełne zadowolenie jest najważniejszym priorytetem, a także wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy Kartuzy

Tadeusz Zawada – za wieloletnią pracę trenerską służącą upowszechnieniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a szczególnie uprawiania piłki nożnej oraz inicjatywę powstania Szkółki Piłkarskiej „Jedyneczka”, która stała się miejscem rozwoju talentów piłkarskich

Nieformalna Grupa Rowerowa „Kaszuby” (Natalia Bobrowska, Robert Lewandowski) – za podejmowanie różnorodnych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych, gwarantujących dobrą zabawę, aktywizujących i integrujących środowisko rowerzystów oraz wspierających promocję gminy Kartuzy

Druh Edmund Kierznikowicz – za podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy Kartuzy oraz wspieranie wielu inicjatyw społeczności lokalnej Starej Huty oraz otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka

Marek Ulanowski – za działalność na rzecz promocji uprawiania „królewskiej dyscypliny” jaką są szachy, a szczególnie wsparcie udzielane zawodnikom Kartuskiego Klubu Szachowego ORMUZD

Wacław Piepiórka – za zaszczepienie wśród mieszkańców Kartuz aktywności fizycznej poprzez działalność sekcji Taekwondo, która od 30 lat cieszy się niezmiernym zainteresowaniem, a także okazywane wsparcie przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Kartuzy

Druh Kazimierz Trepczyk – za kontynuowanie tradycji strażackich orkiestr dętych poprzez działalność Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach, która swoim atrakcyjnym repertuarem budzi podziw i daje swoim słuchaczom niepowtarzalne wrażenia artystyczne

Jan Kamiński – za różnorodne działania kształtujące wrażliwość plastyczną dzieci i młodzieży, dających możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań artystycznych

Ks. Bogdan Myszk – za realizację prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Mirachowie, które przyczyniły się do przywrócenia pełni blasku świątyni

Nagrody specjalne burmistrza Kartuz „KARTËSKÔ SKRA” w 2017 roku otrzymali:

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach – nagroda specjalna została przyznana w roku jubileuszu 70 -lecia działalności Muzeum, w podziękowaniu za pracę na rzecz zachowania i upowszechniania tradycji kaszubskiej kultury poprzez prezentację dorobku naszych przodków a także promocję gminy Kartuzy podczas organizowanych na terenie placówki imprez

Komenda Hufca ZHP Kartuzy – nagroda specjalna została przyznana w roku jubileuszu 90-lecia działalności harcerstwa w Kartuzach, w podziękowaniu za wspieranie wychowania dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.
Źródło: Foto: Kartuzy
2017-04-02 11:00 1132

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.