Poniedziałek, 20 Maja 2019 - Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

„Ku Europie”- czyli program realizowany w ramach projektu „Erasmus+”

Jedenastu nauczycieli ze szkoły podstawowej w Przodkowie zostało wybrane podczas rekrutacji do projektu "Erasmus+"

Jego celem jest mobilność nauczycieli na szkolenia zagraniczne. Dzięki zdobytym umiejętnościom mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, kompetencji językowych i metodycznych na europejskim poziomie.

 

Pedagodzy mają możliwość wyjechać na kursy do Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Irlandii, a także na Maltę.

Program trwa do 2019 roku.

 

 

W dniach 18- 29 września b.r w ramach projektu „Erasmus+” trzy nauczycielki z Przodkowa uczestniczyły w szkoleniach metodyczno- językowych zorganizowanych przez „Edinburgh School of English „ w Edynburgu.

Każdy dzień szkolenia składał się z różnych bloków tematycznych. Rano uczestnicy brali udział w konwersacjach, po których pracowali nad sprawnościami językowymi, a popołudnia poświęcone były zajęciom z metodyki nauczania języka angielskiego.

 

Zajęcia były wszechstronne zarówno pod względem rozwoju językowego nauczyciela, jak i poznania i zastosowania innowacyjnych metod nauczania. Kurs ukazywał, w jaki sposób wprowadzać na lekcjach z uczniami o różnych stopniach zaawansowania językowego wiedzę i metodykę języka angielskiego.

Podczas szkolenia uczestnicy z różnych krajów europejskich byli zachęcani do refleksji i dyskusji nad wdrożeniem poznanych ćwiczeń językowych do własnej pracy. Była to też okazja do zaprezentowania swojego kraju i regionu, z którego przybyli poszczególni uczestnicy kursu.


 

2018-10-04 14:00 307

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.