Poniedziałek, 20 Maja 2019 - Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

KWW Otwarte Kaszuby- spotkanie na temat wizji rozwoju powiatu

8 października przy dworcu PKP kandydaci z KWW Otwarte Kaszuby spotkali się z mediami, by porozmawiać na temat wizji rozwoju powiatu kartuskiego. Poruszono cztery obszary jakimi są: pozyskiwanie inwestorów, infrastruktura i rozwój infrastruktury w regionie, kultura oraz edukacja.
Krzysztof Rek- przewodniczący Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby zainicjował spotkanie, poruszając temat pozyskiwania inwestorów nawiązał do dworca znajdującego się w okolicach Krakowa- Kraków Business Park.

-Park ten tak naprawdę nie mieści się w samym Krakowie, ale w miejscowości na terenach bardzo podobnych do Kartuz, Dzierżążna, Żukowa. Dlaczego podobny? Dlatego, że jest tam dostęp do kolei takich, jakie niedawno doprowadzone zostały na środkowe Kaszuby. Po drugie, jest blisko lotniska. Mieszkańcom tamtej miejscowości udało się ściągnąć inwestorów z zagranicy, zbudowano zakłady pracy zatrudniające kilka tysięcy osób, uzyskać wysoko płatne stanowiska. Rozwój regionu spowodował wzrost wpływu do budżetu i wzrost pensji mieszkańców. My chcielibyśmy taką wizję rozwoju powiatu Kartuskiego zaproponować.

Kolejnym tematem były inwestycje infrastrukturalne. Pan Krzysztof poruszył temat oczyszczania jezior, m. in tych na terenie Kartuz, o których oczyszczaniu mówi się już od lat 90.

-Dopiero w zeszłej kadencji zrealizowano pierwszy etap. Odcięto od zanieczyszczeń komunalnych[…] Teraz chcemy jasno o tym mówić. Trzeba mieć odwagę cywilną , żeby realizować kolejne projekty i powinniśmy wiedzieć w jakim kierunku pójdziemy- tak, aby w przeciągu kolejnych kilku lat te jeziora oczyścić

Była także mowa o jeziorach Raduńskich, Ostrzyckich, które uległy zanieczyszczeniu ze względu na rozwiniętą turystykę.

Pani Joanna Kąkol mówiła na temat kultury oraz głównego problemu, jakim jest przekaz informacji na terenie powiatu.

-Mamy wspaniałe narzędzia, wykorzystajmy je!- przekonywała.

Zaprezentowano krótki filmik, który miał na celu zaprezentowanie w jak łatwy sposób można promować kulturę niskim nakładem finansowym.

Następnym punktem- mianowicie edukacją zajęła się Pani Barbara Kramp, długoletni pedagog, pracownik Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz wizytator w Kuratorium Oświaty.

„Szkolnictwo branżowe to obszar edukacji, który koło szkolnictwa wyższego przygotowuje najnowocześniejszą kadrę dla naszego przemysłu i przemysłowców. Chcę również porozmawiać o pracodawcach, którzy powinni być najlepszymi nauczycielami, najlepszymi doradcami zawodowymi, a także włączać się w opracowanie podstaw programowych dla szkolnictwa zawodowego oraz wynagrodzeniach najlepiej wykształconych pracowników. Jak to wygląda w Polsce i Norwegii?[...] Mówi się, że nasi najlepsi pracownicy, mogą wrócić do Polski, pod warunkiem, że będą zarabiać ok. 5 tys. Także, będziemy się starać i dążyć do tego, aby tak to u nas wyglądało.”

Ostatnią osobą , która miała okazję się wypowiedzieć była Marta Goluch- autorka projektu edukacyjnego „Samorząd Ok”, który omówiła. Kandydatka przedstawiła wpływ technologii na funkcjonowanie człowieka w XXI wieku oraz opowiedziała jak znaczący wpływ ma dostęp do materiałów i źródeł.

Ludzie omijają sytuacje dla nas nowe, ciężkie, zobojętniając się tym samym na jej istotę. Takim przykładem są wybory- dodała- proces wyborczy, wcale nie jest taki ciężki i trudny.

Na potrzeby projektu utworzyła Przewodnik Wyborcy, który ma na celu zmobilizowanie mieszkańców powiatu kartuskiego do wzięcia udziału w wyborach. Z projektem jest powiązana również promocja zajęć organizacji obywatelskiej w szkołach ponadgimnazjalnych, która ma na celu przygotowanie młodych mieszkańców powiatu do samostanowienia o jego losach.

Link pod którym można zobaczyć przykład promowania regionu i języka dostępny jest Tutaj, a tu można zobaczyć przykład promowania dbania o środowisko.
2018-10-08 14:30 585

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.