Poniedziałek, 12 Kwietnia 2021 - Juliusza, Luboslawa, Zenona

Marek Trepczyk: "Burmistrz powinien być przede wszystkim: decyzyjny, konkretny i umieć wsłuchać się w głos mieszkańców"

Przeprowadziliśmy wywiad z byłym wiceburmistrzem Żukowa, Markiem Trepczykiem. Jak ocenia on rozwój gminy?

-Obecna kadencja jest na półmetku. Jak ocenia Pan działania w Gminie Żukowo?
-Mówiąc krótko nie widać żadnej rewelacji, ani postępu w rozwoju Gminy. Przez ten cały okres dokończono inwestycje, które rozpoczęliśmy wspólnie z burmistrzem Żurawiczem. Należy wspomnieć o budowie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym nowej remizy OSP w Żukowie. Pamiętam jakie napotkaliśmy trudności, ile przeprowadziłem rozmów telefonicznych z przedstawicielami Orlenu w Płocku. Dwa razy pracownicy z Urzędu Gminy musieli jechać do Płocka, celem uzyskania odpowiednich uzgodnień. Obecny burmistrz na sesji był przeciwny tej inwestycji. Należy dodać, że ostatnio prasa pisała o Żukowie, jako jednej z najdynamiczniejszych gmin w Polsce. Jest to zasługa w głównej mierze burmistrza Żurawicza, można porównać tabele udostępnione na stronie internetowej i widać wyraźnie, że punktacja sumaryczna za rok 2014 (ostatni rok kadencji byłego włodarza) jest wyższa od roku 2015, w którym następuje spadek.

-Pracował Pan w urzędzie, odpowiadał za drogi - również jako zastępca burmistrza. Podlegał Panu ref. Komunalny prawda?
-W chwili obecnej mam wrażenie, że burmistrz chyba nie za bardzo wie co się dzieje. Czytam w prasie, że w drugiej połowie listopada jest organizowany przetarg na akcję zima, później następny jest w grudniu, ponieważ rejon Chwaszczyna jest pozostawiony bez firmy, która odpowiada za zimowe utrzymanie dróg. Przecież wiadomo, że mamy cztery pory roku i zima zawsze następuje po jesieni. Kiedy ja odpowiadałem za akcję zima, to zawsze 1 listopada były już podpisane umowy z firmami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg.
Również bieżące utrzymanie i eksploatacja dróg w gminie stoją pod znakiem zapytania. Należy zwiększyć środki na drogi i kupić większe ilości materiałów drogowych w postaci kruszywa oraz wykorzystać potencjał firm drogowych. Można też zwiększyć współpracę z deweloperami, oni zawsze byli otwarci na współpracę i deklarowali zakup płyt, a gmina miała je tylko ułożyć.

-Porozmawiajmy jeszcze o drogach, a konkretnie o środkach pozabudżetowych.
-W okresie kiedy ja byłem zastępcą burmistrza, razem z Jerzym Żurawiczem otrzymaliśmy środki – tzw. „Schetynówki” - prawie 6 mln zł na budowę i modernizację ul. A. Krajowej, od ul. Gdyńskiej w Żukowie, aż do skrzyżowania z ul. Gdańską w Pępowie i to zadanie było podzielone na dwa etapy. Drugi etap budowy dokończył obecny burmistrz Wojciech Kankowski. Wybudowaliśmy szkołę podstawową w Baninie dla 920 uczniów. Poprzednicy chcieli budować gmach mogący pomieścić 520 uczniów. Pozyskaliśmy na jej budowę 5,5 mln zł. Warto wspomnieć też o hali sportowo-widowiskowej, przy SP w Baninie, to my mieliśmy już wszystko przygotowane, włączając w to dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obecnie jest nienajlepiej z pozyskiwaniem środków poza budżetowych. Otrzymaliśmy również dotację na zadanie „Rewitalizacja Centrum Żukowa” w wysokości 85% dofinansowania, a cały koszt wynosił 6mln zł. Łatwo policzyć ile to jest 85% tej kwoty. Gmina była głównym beneficjentem projektu, wspólnie realizowanego z Parafią WNMP. Projekt obejmował remont ul. Klasztornej, placu Mariackiego przy Kościele oraz budowę parku przy ul. Gdyńskiej. Dzięki tej inwestycji centrum Żukowa wygląda estetycznie i bardzo dużo dzieci korzysta z urządzeń zamontowanych w tym parku. Dużą atrakcją dla dzieci i mieszkańców jest fontanna, która o zmierzchu zmienia kolory wody i oświetlenia.
W jednym z wywiadów burmistrz Kankowski mówi, że Sylwia Laskowska-Bobula została powołana na drugiego zastępcę burmistrza, ponieważ będzie jej łatwiej podejmować decyzje jeśli będzie brała udział w różnych spotkaniach dotyczących pozyskiwania środków finansowych. Natomiast w wydaniu gazety Moja Gmina nr 1/01 - styczeń 2017 znajduje się wykaz referatów. Jest w nim informacja, że kierownikiem Referatu Programów Rozwojowych jest Sylwia Laskowska-Bobula, więc pytam jaką funkcję pełni ta Pani? Czytając spis dalej nie wiem, czy inne referaty zostały zlikwidowane, gdyż nie wymieniono referatu finansowego, czy urbanistyki.

-Co sądzi Pan o zakupie budynków od Gminnej Spółdzielni i przystosowaniu ich na Centrum Kultury?
-Uważam, że to nie jest dobra lokalizacja dla Centrum Kultury. Po pierwsze, jest zbyt blisko Kościoła. Proszę sobie wyobrazić że w Centrum Kultury jest jakaś impreza, a w Kościele trwa nabożeństwo, podczas którego będzie słychać głośną muzykę. Po drugie, jest tam dalej baza materiałowa GS-u i samochody ciężarowe będą wjeżdżać z nawozem, węglem czy innymi materiałami budowlanymi. Co jeśli na placu będą uczestnicy np. koncertu organizowanego przez Centrum Kultury? Słyszałem też, że spadkobiercy Pana Żabińskiego w ramach reprywatyzacji dochodzą swoich praw do tych nieruchomości. Poza tym działa tam dwa razy w miesiącu targ zwierzęcy - nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie.
Co do ceny, nie wiem jakie współczynniki i kryteria zastosował rzeczoznawca robiąc wycenę tego budynku. Tym bardziej, że poprzedniemu burmistrzowi proponowano inną kwotę, praktycznie połowę mniejszą, za budynek w stanie surowym. Należy wspomnieć jeszcze, że nad tymi budynkami pieczę ma Konserwator Zabytków.

-Czy to prawda, że podejmował Pan jakieś działania dotyczące wydania dwa lata temu gazety Czas Żukowa?
-Tak, ale ze pewnych względów nie chcę ujawnić szczegółów. Powiem tylko, że wiem w której drukarni była drukowana, wiem też kto jest właścicielem tej drukarni. Chcę wyjaśnić jeszcze jeden szczegół i wówczas odpowiednie organy będą mogły zająć się sprawą. Co ciekawe, mogę przytoczyć fakt, że dystrybucją i kolportażem tej gazety zajmowali się niektórzy kandydaci, którzy startowali do Rady Gminy z Kaszubskiego Zrzeszenia Wyborczego. Mam świadków, którzy widzieli jak te gazety roznoszą po sklepach. Osobiście też z jednym rozmawiałem – jest obecnym radnym i był zaskoczony. Powiedziałem mu, że ja tę sprawę wyjaśnię, ponieważ w gazecie znalazły się kłamstwa i pomówienia. Najlepsze jest to, że w tej gazecie był artykuł dotyczący nagrody Sucovia dla Marszałka Województwa Pomorskiego. Padło pytanie cytuję „Jakie były intencje burmistrza Jerzego Żurawicza przyznającego gminne statuetki marszałkowi Mieczysławowi Strukowi”, a w grudniowym wydaniu Moja Gmina obecny Burmistrz robi podsumowanie roku 2016 i jest tam artykuł z dnia 18 marca 2016 roku „Sucovia dla zasłużonych” i nagrodę również otrzymał Mieczysław Struk. Uważam, że w urzędzie powinni prowadzić ewidencję, kto już taką nagrodę otrzymał.

-Jak Pan widzi funkcjonowanie Spółki Komunalnej Żukowo?
-Za czasów poprzedniej kadencji spółka zajmowała się eksploatacją dróg i bieżącym utrzymaniem w przejezdności, układała też płyty drogowe YOMBO. Co ważne, pod koniec kadencji spółka była na plusie, miała wypracowany zysk. Dziwny jest fakt, że w spółce pracuje radny i to Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Obecnie zastanawiam się, kiedy teraz spółka przejęła wodociągi i kanalizację w Gminie, czy nie jest to zbyt duże wyzwanie i obciążenie? Żeby spełniła swoje zadanie musi dostać duże wsparcie finansowe oraz pomoc w postaci kapitału ludzkiego. Nasz plan zakładał sukcesywnie przejmowanie eksploatacji systemu Wod-Kan w Gminie w ramach współpracy z obecnym Zakładem Usług Komunalnych w Glińczu, ponieważ ten zakład doskonale orientował się w sieci Wod-Kan i dysponował odpowiednim sprzętem oraz kadrą. Teraz wszystko trzeba budować od początku. Kupiono budynek dla spółki, jako nową siedzibę. Burmistrz podniósł ceny wody średnio o 10% , gdzie inne gminy nie podnosiły ceny. Czy to sukces?

-Podobno „Żukowo strażakami stoi”. Jak w Pana ocenie układała się współpraca z OSP?
-Doskonale! To wspaniali ludzie, oddani społecznicy. W naszej kadencji spośród wszystkich gmin z powiatu kartuskiego wydaliśmy najwięcej środków na ochronę przeciw pożarową. Rozpoczęliśmy budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z remizą OSP dla Żukowa, rozbudowaliśmy remizę OSP w Chwaszczynie, zakupiliśmy samochody dla Chwaszczyna, Banina i Żukowa. Strażacy z Gminy Żukowo są najlepszymi druhami w województwie pomorskim. A co obecny Burmistrz zrobił dla OSP? Kupił wóz dla Banina i stary samochód STAR (1984 rok produkcji - 33 letni) za 20 tyś. zł, zakupiony od OSP Gowidlino dla OSP Skrzeszewa. To jest zobowiązanie Burmistrza Kankowskiego. Czy to jest sukces?
Cieszy mnie jeden fakt, że strażak z Żukowo, również ochotnik z OSP Żukowo brygadier Piotr Socha został powołany na stanowisko Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

-Jakimi, według Pana, cechami powinien odznaczać się dobry burmistrz?
-Burmistrz powinien być przede wszystkim: decyzyjny, konkretny i umieć wsłuchać się w głos mieszkańców. Zrozumieć ich potrzeby, również umiejętnie współpracować z Radą Gminy. Jako przykład podaję współpracę burmistrza Żurawicza i moją, jako zastępcy. Wspólnie z Radą Gminy zawsze dążyliśmy do celu, co dało Gminie Żukowo inwestycje, które należy uznać za sukces.
Źródło: Foto: archiwum
2017-02-17 12:00 1701

Komentarze

~Lotka

O moj Boze... duet Trepczyk-Żurawicz nie mogl bardziej napsuc w gminie niz to uczynil. Super wspolpraca?! Przez tych dwoch Panow gmina stracila taka inwestycje jak Obwodnica Metropolii Trojmiejskiej i to ich najwiekszy sukces... Aaa, panie Trepczyk, moze jeszcze wyjasnisz jak to bylo z dorzucaniem glosow w sprawie OMT, jak za pazucha przynosiles i wrzucales do urny? Klamca i oszust rodem z PRL.

~PRLpropaganda

Trąca propagandą z PRLu. Pan Trepczyk niby odpowiada na pytania, ale tak naprawdę wychwala siebie i Pana Żurawicza. Żenujące, tendencyjne i niesmaczne. Nie dziwię się, że "wywiad" nie ma autora, wstyd.

~Marcel

Trepczyka start kampanii?

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.