Wtorek, 02 Czerwca 2020 - Marianny, Marcelina, Piotra

Masz pomysł na własny biznes? Skorzystaj z nowego projektu

Projekt adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu kartuskiego, puckiego lub wejherowskiego.

Osoba zainteresowana projektem musi należeć do co najmniej jednej z grup:
- osób w wieku 50 lat i więcej,
- kobiet,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie).

Uwaga: z wyłączeniem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Oferta projektu :
- dotacja inwestycyjna w kwocie 19 350 zł;
- finansowe wsparcie pomostowe 1 850 zł (przez 6 miesięcy);
- szkolenia;
- doradztwo w zakresie tworzenia biznes planu;
- pomostowe wsparcie doradczo - szkoleniowe.

Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkań m.in.:
Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - (Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa)

Jak napisać dobry biznesplan?
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy
Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą - Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie”
Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Spotkania odbędą się w punktach rekrutacji:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, tel. 58 572 95 83;
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo;
Spotkanie informacyjne dnia 11.09.2017 r. o godz. 10.00
Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach, tel. 791 431 655;
ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy;
Spotkanie informacyjne dnia 14.09.2017 r. o godz. 10.00
Starostwo Powiatowe w Pucku, tel. 58 673 41 94
ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
Spotkanie informacyjne dnia 15.09.2017 r. o godz. 10.00
Więcej informacji na stronie: www.powiat.wejherowo.pl w zakładce: PROJEKT pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” – Ruszają dotacje!Źródło: UG Żukowo
2017-09-07 10:00 793

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.