Niedziela, 21 Lipca 2019 - Daniela, Diany, Wawrzynca

Mieczysław Struk ponownie wybrany Marszałkiem Województwa Pomorskiego

20 głosami „za” Sejmik Województwa Pomorskiego wybrał na marszałka województwa Mieczysława Struka. Wicemarszałkami województwa wybrani zostali Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, a członkami zarządu – Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski.

Mieczysław Struk urodził się w Jastarni, w rodzinie od pokoleń związanej z Mierzeją Helską. Ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1990–2002 był burmistrzem Jastarni. W 1998 roku został radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2005 roku sprawował funkcję wicemarszałka, a następnie od 2010 roku funkcję marszałka. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Członek Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

W swoim wystąpieniu podczas dzisiejszej sesji sejmiku Mieczysław Struk powiedział m.in.:

-Kwestią fundamentalną dla przyszłości regionu będzie przyjęcie przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. Powinna być ona wyrazem konsensusu regionalnego, w tym dbałości o długofalowe interesy rozwojowe każdego z subregionów. Nowej Strategii potrzebujemy z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, wkrótce rozpocznie się realizacja nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Musimy się do tego właściwie przygotować tym bardziej, że możliwości wsparcia ze strony UE, choć wciąż znaczne, będą jednak mniejsze niż dotąd. Po drugie, musimy sprostać wielu szybko nadciągającym wyzwaniom.

Jednym z największych jest starzenie się społeczeństwa. Choć jesteśmy najmłodszym demograficznie regionem Polski, to naszej gospodarce zaczyna brakować pracowników. Jednocześnie, wciąż za mało Pomorzan jest aktywnych zawodowo. Aby uniknąć negatywnych skutków tej sytuacji, potrzebujemy m.in. odpowiedzialnej i konsekwentnej regionalnej polityki senioralnej, a także dalekowzrocznej regionalnej polityki migracyjnej obejmującej również budowanie oferty dla utalentowanych ludzi z całego świata.

Innym wyzwaniem są zmiany klimatu. Częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrośnie, a ich skutki będą coraz poważniejsze. Pomorze jest szczególnie narażone na ryzyka związane z klęskami żywiołowymi, a skala strat przez nie wywołana może być ogromna. Koszty takich nadzwyczajnych wydarzeń, jak ubiegłoroczna nawałnica, są ogromnym obciążeniem dla mieszkańców, regionalnej gospodarki i środowiska. Musimy nauczyć się je przewidywać, a także być skuteczniejsi w prewencji i niwelowaniu skutków.

Trzecim z wyzwań, jakie chcę podkreślić, jest rosnąca konkurencja globalna. Nie możemy pozostać na marginesie kluczowych procesów gospodarczych. Powinniśmy roztropnie wspierać adaptację pomorskich przedsiębiorstw do działania w warunkach Trzeciej Rewolucji Przemysłowej, a więc gospodarki niskoemisyjnej, cyfrowej oraz cyrkularnej, czyli takiej, w której wygrywa się oszczędnością i ponownym wykorzystaniem zasobów.


Kolejnym ważnym punktem dzisiejszej sesji sejmiku był wybór pozostałych członków Zarządu Województwa Pomorskiego. Wicemarszałkami województwa wybrani zostali Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, a członkami zarządu – Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski.

Józef Sarnowski zastąpi Krzysztofa Trawickiego i zajmie się zagadnieniami rozwoju obszarów wiejskich, natomiast Agnieszka Kapała-Sokalska przejmie po wicemarszałku Pawle Orłowskim odpowiedzialność za politykę zdrowotną i senioralną.


Natomiast na I Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się w poniedziałek 19 listopada radni nowej kadencji złożyli ślubowanie, a następnie wybrali ze swojego grona przewodniczącego i troje wiceprzewodniczących sejmiku. W tajnym głosowaniu uczestniczyli wszyscy radni, czyli 33 osoby. Funkcję przewodniczącego radni powierzyli Janowi Kleinszmidtowi z klubu Koalicja Obywatelska, który pełnił tę funkcję w poprzednich kadencjach. Skład Prezydium Sejmiku Województwa Pomorskiego uzupełnili jako wiceprzewodniczący: Hanna Zych-Cisoń i Grzegorz Grzelak z Koalicji Obywatelskiej oraz Józef Sarnowski z PSL.

Radni wybrali też przewodniczącego klubu PO – Ryszard Świlski oraz PiS – Jerzy Barzowski.
Źródło: Nadesłane
2018-11-27 08:00 298

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.