Piątek, 23 Sierpnia 2019 - Apolinarego, Filipa

Mniej wypadków, większa wykrywalność kradzieży. Kartuscy policjanci podsumowują 2018 rok

23 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach odbyła się odprawa roczna policjantów z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachura. Podczas narady omówiono osiągnięcia oraz stan bezpieczeństwa w 2018 r. Przedstawiono również priorytety jakie są do zrealizowania w bieżącym roku.

Prezentację z uzyskanymi wynikami referował kom. Andrzej Kiełkowski oraz kom. Tomasz Juński. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2018 roku wynosiła 68%, utrzymując się na tym samym poziomie jak w roku 2017. Największą wykrywalność zanotowano w kategorii przestępstw rozbójniczych. Wynosiła ona 100% i była wyższa o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost wykrywalności odnotowano również w kategorii kradzieży i kradzieży z włamaniem samochodów oraz przestępstwach gospodarczych.

Istotny spadek odnotowano również w liczbie wypadków drogowych z 221 w 2017 roku do 198 w roku 2018. Na terenie powiatu kartuskiego w 2018 roku doszło do 15 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, o jeden wypadek mniej niż w 2017 roku, zaś liczba rannych zmalała z 297 w 2017 do 233 w 2018.
Ważnym elementem była również mniejsza liczba kolizji, która spadła z 1395 w 2017 do 1343 w 2018. W ubiegłym roku policjanci ruchu drogowego zatrzymali 45 praw jazdy oraz 183 nietrzeźwych kierowców.

W trakcie odprawy policjanci podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu kartuskiego zgłoszono 1661 zagrożeń. Potwierdzono 899 zagrożeń. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości (850), nieprawidłowego parkowania (312), niewłaściwej infrastruktury drogowej (122).

W 2018 roku policjanci zajmujący się profilaktyką zrealizowali ponad 630 spotkań profilaktycznych w zakresie uzależnień , przestępstw z nienawiści, patologii, cyberzagrożeń, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz komisariatów i posterunków policji przeprowadzili łącznie ponad tysiąc spotkań w szkołach, w których uczestniczyło tysiące uczniów uczniów Policjanci uczestniczyli w kilkunastu festynach organizowanych przez miejskie instytucje podczas których służyli radą i pomocą mieszkańcom powiatu.

Na zakończenie odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura podsumowując rok 2018 stwierdziła, że wykrywalność jest na dobrym poziomie w szczególności podkreślając osiągnięcie 100% wykrywalności w kategorii przestępstw rozbójniczych oraz spadek zdarzeń drogowych, co przekłada się poprawę bezpieczeństwo na terenie powiatu kartuskiego. Na zakończenie omówiła obszary, które należy w 2019 roku poprawić. Dziękując za pracę policjantom stwierdziła, że rok 2018 był dobrym dla garnizonu pomorskiego. Pani Komendant podziękowała za współpracę władzom samorządowym. Swoje podziękowania dla policjantów za bardzo dobrą współprace oraz odniesione sukcesy skierowali również zaproszeni na odprawę roczną goście.
Źródło: KPP Kartuzy
2019-01-28 10:00 440

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.