Niedziela, 24 Marca 2019 - Marka, Gabriela, Katarzyny

Niejasne powiązania w Gminie Żukowo

Czy Gminą Żukowo rządzi układ? Takie pytanie zadał nam czytelnik sugerujący niejasne powiązania urzędników, przedsiębiorców i osób pełniących funkcje publiczne. Jako przykłady czytelnik podał nam kilka inwestycji, które jego zdaniem mogły, bądź zostały zrealizowane w sposób nieprzemyślany i zupełnie nierentowny.
Pierwszą inwestycją, na którą wskazuje nasz czytelnik jest zakup nieruchomości dawnego budynku spichlerza, który to w przyszłości miał pełnić funkcję usługową Centrum Kultury. O sprawie pisaliśmy już w jednym z wydań naszej Gazety. Urząd Gminy w Żukowie uchwałą rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2015 roku podjął decyzję o zakupie nieruchomości stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żukowie, której Prezesem jest Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mieczysław Woźniak.

Wątpliwości nie budzi tyle sam zakup nieruchomości, co kwota za jaką postanowiono ją zakupić. Otóż z informacji, które uzyskaliśmy od poprzedniego Burmistrza Pana Jerzego Żurawicza w okresie sprawowania przez niego funkcji Burmistrza wpłynęła oferta zakupu nieruchomości oscylującej w kwotach 700-900 tyś.zł. Ówczesny Burmistrz zrezygnował z zakupu nieruchomości z dwóch powodów. Pierwszym była znikoma atrakcyjność położenia obiektu, jego stan jak i fakt, iż był on wpisany do rejestru zabytków. Drugi to brak operatu szacunkowego, który powinien stanowić potwierdzenie wartości nieruchomości- na ten czas takiego dokumentu nie było, mówi Żurawicz.

Rada Gminy w Żukowie uchwałą z dnia 15 grudnia 2015 roku zgodziła się na zakup nieruchomości przez Urząd Gminy w Żukowie za kwotę 1 820,000 zł. Jaki był cel tego zakupu i dlaczego za tak zawyżoną kwotę?- pyta nasz czytelnik. Ten budynek nadaje się do zburzenia, każdy remont może przekroczy kilkukrotnie budowę nowego innowacyjnego obiektu od podstaw.

Czy znaczący jest fakt, iż nieruchomość nabyto od GS Żukowo, której Prezesem jest Pan Mieczysław Woźniak?

Czy znaczącym jest fakt, iż zastępcą Burmistrza jest Pan Szymkowiak, który w przeszłości był kierownikiem urbanistyki i nieruchomości w Żukowie i wywodzi się z koła KWW Samorządne Kaszuby- Nasze Sprawy, której członkiem również jest Pan Woźniak?
Czy w istocie nazwa ugrupowania „Nasze Sprawy” znajduje swe odzwierciedlenie w zarządzaniu majątkiem gminnym?
Na naszą prośbę Burmistrz Gminy Żukowo udostępnił materiały dotyczące działki i faktycznie wynika z niego, iż wartość nieruchomości ustalona w operacie szacunkowym wynosi: 878 037,00 złotych dlaczego więc Gmina zakupiła nieruchomość za kwotę prawie milion większą?
Wątpliwości naszego czytelnika budzi również fakt, iż firma Elwoz Sp.zo.o wygrywa większość przetargów na ważne inwestycje powiatowe. Przypomnijmy, iż Pan Mieczysław Woźniak Przewodniczący Rady Powiatu jest bratem właściciela tej firmy.

Należy zadać sobie pytanie czy firma Elwoz Sp.z o.o. nie jest traktowana w sposób uprzywilejowany?
Spółka ta podpisała kilka ważnych umów w drodze przetargu nieograniczonego na realizację m.in. takich inwestycji jak: -„Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach”
-Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
-Nadbudowa piętra budynku szkoły wraz z dobudową windy w Żukowie przy ul. Gdyńskiej 5
-Budowa zintegrowanego i kompleksowego Powiatowego Inteligentnego Centrum Edukacyjnego przy ZST im. F. Ceynowy w
Kartuzach.

Jak widać, wątpliwości naszego czytelnika znalazły poparcie w dokumentacji nam przedstawionej przez osoby za to odpowiedzialne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osobą ,,łączącą” wszystkie te sprawy jest Pan Mieczysław Woźniak.

Jak czytamy w jego oświadczeniu majątkowym posiada on znaczne środki pieniężne w walucie polskiej, według stanu na dzień 31.12.2017 roku jest to około 1.300,000 zł. Jest właścicielem domu o wartości około 500.000,00 zł, kilku działek i domu letniskowego o wartości 100.000,00 zł, dwóch
samochodów osobowych marki Mercedes. Dodatkowo, z tytułu sprawowania funkcji w Starostwie Powiatowym jak i GS Samopomoc Chłopska uzyskał dochód około 250.000,00 zł, wpływy z tytułu emerytury wyniosły 70.000,00 zł.

Pan Mieczysław Woźniak ubiega się o mandat kolejnej kadencji w Radzie Powiatu, to wyborcy zdecydują czy zasiądzie w niej
na kolejne lata..
Do sprawy wrócimy.
Źródło: fot. screen google maps
2018-10-18 18:00 6712

Komentarze

~Krzysztof

Artykuł na zamówienie...

~Kojot90

Ręka rękę myje

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.