Środa, 23 Maja 2018 - Iwony, Dezyderego, Kryspina

Obchodzimy dziś 110. rocznicę urodzin Kaszubskiego Króla - Karola Kreffta

Uroczystość 110. urodzin Kaszubskiego Króla przyciągnęła duże grono interesantów. Na miejscu jego spoczynku złożono liczne kwiaty i modlitwy. Nie zabrakło również części historycznej przypominającej o zasługach Karola Kreffta, wybitnego syna Kaszubskiej Ziemi. 

Powojenny starosta kartuski urodził się 15 czerwca 1907 roku w Zaworach koło Chmielna w rodzinie kaszubskiej o wielkich tradycjach patriotycznych. Stale promował wspaniałe idee, które wciąż z całą pewnością są aktualne wśród kaszubskiej młodzieży. Najważniejszą wśród nich jest dążenie młodych Kaszubów do zdobycia podstawowego wykształcenia oraz wdrażanie form dobrego wychowania w oparciu o zasady moralno – etyczne. Przede wszystkim jednak upowszechnianie szerokiej znajomości historii regionu pomorskiego i pielęgnowanie jego kultury i języka.

Przed wojną Karol Kreffta był radcą prawnym wojewody pomorskiego w Toruniu, Władysława Raczkiewicza, późniejszego prezydenta Polski na uchodźstwie. Po wojnie został starostą kartuskim. Miejscowa społeczność zaczęła nazywać go szczodrym lub sprawiedliwym. Te określenia były niemal zapomniane w odniesieniu do obecnej hierarchii urzędniczej wszelkich stopni.
Na dobre imię zasłużył także później. Prześladowany przez władze komunistyczne, nigdy się nie ugiął i w nędzy wolał zachować swoją tożsamość i umiłowanie do Kaszub, które wówczas mogło być jedynie powodem do represji. W tym trudnym dla niego czasie zdołał jeszcze założyć Oddział Zrzeszenia Kaszubskiego w Żukowie. Owoce tego działania odczuwalne są szczególnie dziś.

Karol Krefft mieszkał i spoczywa w Żukowie. Pamięć o nim jest stale pielęgnowana. Co roku organizowane są konkursy wiedzy o Kaszubskim Królu. Również dzisiaj, w 110. rocznicę jego urodzin zebrało się duże grono chcących uczcić wybitnego syna Kaszubskiej Ziemi. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15:00 w Żukowie. Kaszubi zebrali się nad grobem Karola, złożyli kwiaty i pomodlili się. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Chmielna, gdzie otwarto wystawę fotograficzną "W obiektywie" Stowarzyszenia Pomorskiego Towarzystwa Fotograficznego. Punktem kulminacyjnym jest spotkanie wokół postaci Kaszubskiego Króla. W planie między innymi film dokumentalny oraz promocja książki na temat Karola Kreffta.
2017-06-16 15:30 588

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.