Środa, 22 Maja 2019 - Heleny, Wieslawy, Ryty

Ostatnia szansa na dofinansowania na instalacje solarne i powietrzne pompy ciepła

O tydzień wydłużony został czas na złożenie wniosków w ramach dodatkowy nabór do Projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 %. Koszt całkowity inwestycji to 9 956 025,10 złotych.

W ramach przedmiotowego zadania mieszkańcy mają możliwość instalacji kolektorów solarnych lub powietrznych pomp ciepła do c.w.u. Więcej informacji na stronie www.sierakowice.pl w dziale Ekologia/Ekodotacje/OZE dla KASZUB lub w prezentacji.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą w terminie do 23-11-2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowice złożyć wypełnioną ankietę dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania instalacji odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wody użytkowej. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione ankiety wraz z wymaganymi załącznikami.

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Gminie Sierakowice posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów budynków mieszkańców. Budynek mieszkalny musi być użytkowany, tzn. oddany do użytku nie później niż na dzień 30-11-2018r.
Źródło: Nadesłane
2018-11-16 15:00 527

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.