Środa, 19 Czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego

P. A. Gryf. Zmiany w rozkładach jazdy

Od dnia 03.09.2018 r. (poniedziałek) zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 4, 5, 854, 855, 856, 857 i 871 oraz uruchomiona zostanie nowa linia 17. Poniżej szczegóły wprowadzonych zmian. 


Linia 4

W związku z utrudnieniami związanymi z remontem drogi Kartuzy – Sierakowice, na czas prowadzenia prac drogowych od 03.09.2018 r. (poniedziałek) wprowadzone zostaną kolejne zmiany organizacyjne i rozkładowe, których celem jest poprawa punktualności kursowania linii 4:

– w dni powszednie szkolne pozostanie nadal zawieszony kurs o 8:10 z Gowidlina,
– w dni powszednie kurs o 18:25 z Gowidlina zostanie opóźniony na 18:35,
– w dni powszednie zamiast kursu o 20:05 z Kamienicy Królewskiej będzie wykonywany kurs o 19:35 z Gowidlina,
– w soboty, niedziele i święta kurs o 15:25 z Kamienicy Królewskiej zostanie opóźniony na 15:55,
– w soboty, niedziele i święta kurs o 17:25 z Kamienicy Królewskiej zostanie zawieszony,
– w soboty, niedziele i święta kurs o 18:55 z Gowidlina zostanie przyspieszony na 18:35 i będzie wykonywany bez zajazdu do Chmielna,
– w dni powszednie szkolne pozostanie nadal zawieszony kurs o 7:30 z Kartuz do Gowidlina,
– w soboty, niedziele i święta kurs o 16:40 z Kartuz do Kamienicy Królewskiej zostanie zawieszony,
– w soboty, niedziele i święta kurs o 18:15 z Kartuz do Gowidlina zostanie przyspieszony na 17:40.
Rozkład jazdy linii 4 od 03.09.2018 r.


Linia 5
Na prośbę Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Koloni, w dni nauki szkolnej w kursie o 12:12 z Bąckiej Huty wykonywany będzie dodatkowy zajazd do Koloni i Sianowskiej Huty (umożliwi to szybszy powrót ze szkoły do domu najmłodszym dzieciom).
Rozkład jazdy linii 5 od 03.09.2018 r.


Nowa linia 17: Kartuzy – Kosy Wieś
Od 03.09.2018 r. (poniedziałek) uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa nr 17 kursująca w dni nauki szkolnej w relacji Kartuzy – Kosy Wieś. Na trasie przejazdu wyznaczono następujące przystanki:
– Kartuzy, Dworzec
– Kartuzy, Plac Brunona
– Kartuzy, Os. Wybickiego
– Kartuzy, ZSO nr 2
– Kartuzy, Chmieleńska
– Kartuzy, Wieś (pętla przy skrzyżowaniu dróg).
Odjazdy z Kosów: 7:35, 15:35
Odjazd z Kartuz: 15:20
Nowa linia zapewni możliwość transportu głównie dzieci i młodzieży do szkół z terenów do tej pory pozbawionych dostępu do transportu zbiorowego. Linia 17 będzie obsługiwana minibusem, w związku z czym nie będzie możliwości przewozu większych wózków i rowerów.
Rozkład jazdy linii 17 od 03.09.2018 r.


Linie 854-856
W związku z otwarciem nowej szkoły w Kowalach wprowadzone zostaną korekty rozkładów linii kolbudzkich dostosowujących liczbę kursów do zmniejszonego popytu:
– w dni nauki szkolnej kurs linii 854 o 7:16 z pętli Kowale Apollina do Kolbud rozpocznie bieg z Jankowa Gdańskiego o 7:24 (w zamian z Kowalów pojedzie autobus linii 857 o tej samej godzinie tj. 7:16),
– w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 12:40 z Gdańska do Łapina nie będzie wykonywany,
– w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 13:37 z Łapina do Gdańska nie będzie wykonywany,
– w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 14:32 z Łapina do Gdańska nie będzie wykonywany,
– w dni nauki szkolnej kurs linii 856 o 13:26 z Buszkowych do Gdańska będzie zajeżdżał dodatkowo do Jankowa Gdańskiego.
Rozkład jazdy linii 854, 855, 856 od 03.09.2018 r.


Linia 857
- w dni nauki szkolnej kurs o 7:02 z Otomina do Kolbud zostanie przyspieszony na 7:01 i będzie dojeżdżał dodatkowo do pętli Kowale Apollina,
– w dni nauki szkolnej kurs o 15:28 z Kolbud do Otomina zostanie przyspieszony na 14:38 i będzie wykonywany z zajazdem do Jankowa Gdańskiego i pętli Kowale Apollina (odjazd z pętli na Kowalach o 15:00).
Rozkład jazdy linii 857 od 03.09.2018 r.


Linia 871
Zgodnie z postulatami pasażerów oraz w związku z koniecznością zapewnienia przewozu dzieciom dojeżdżającym do szkoły w Cedrach Małych od 01.09.2018 r. zmieni się rozkład jazdy linii 871:
– w dni powszednie kurs o 5:35 z Gdańska zostanie przyspieszony na 5:25,
– w dni nauki szkolnej zamiast kursu o 7:55 z Gdańska będą wykonywany dwa kursy:
             o 7:05 z Gdańska przez Trzcinisko, Błotnik, Cedry Małe do Cedrów Wielkich (umożliwi on dojazd dzieci do szkoły w Cedrach Małych),
             o 8:25 z Trzciniska przez Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Miłocin, Wocławy do Gdańska (odwrotny przebieg trasy niż obecnie),
– w dni nauki szkolnej uruchomiony zostanie nowy kurs o 12:45 z Gdańska (z Cedrów Małych o 13:30),
– w dni powszednie kurs z Gdańska o 20:15 zostanie opóźniony na 20:25,
– na prośbę pasażerów w wybranych kursach tj.: w dni powszednie o 16:25, 18:25, 20:25, w soboty o 15:25 oraz w niedziele i święta o 16:25 odwrócona zostanie trasa przejazdu tzn. autobusy pojadą przez Trzcinisko, Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Miłocin i Wocławy.
Rozkład jazdy linii 871 od 01.09.2018 r.
Źródło: Nadesłane
2018-08-28 08:00 502

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.