Piątek, 23 Lutego 2018 - Romany, Damiana, Polikarpa

Patrz czym palisz. Strażnicy miejscy już wiedzą jak to sprawdzić

Sezon grzewczy rozpoczęty, a wraz z nim kontrole pieców prywatnych nieruchomości. Strażnicy miejscy uczestniczyli w szkoleniu, które pomoże im w dokładniejszym przeprowadzeniu kontroli. Karą za niewłaściwe spalanie odpadów jest mandat w wysokości 500 zł. 

W miniony weekend w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach pracownik Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził szkolenie strażników miejskich z zakresu pobierania próbek popiołów z palenisk w celu analizy procesu spalania w piecach m.in. domowych. W szkoleniu uczestniczyli strażnicy z Kartuz, Kwidzyna, Rumi, Pruszcza Gdańskiego oraz Kolbud.

Przypominamy, że prawem zakazane jest spalanie w piecach wszelkich odpadów, które mogą powodować zanieczyszczenie powietrza. Strażnik miejski na podstawie upoważnienia burmistrza ma prawo skontrolować każdy piec, nawet ogrzewający prywatną nieruchomość. Jeśli badania wykażą, że właściciel opalanej nieruchomości popełnił wykroczenie, zostanie on ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Skierowanie sprawy do sądu w przypadku przegranej może zakończyć się grzywną do 5 tys. zł.

Na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza osoba upoważniona ma prawo do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Niepodporządkowanie się tym przepisom wypełnia znamiona określone w art. 225 Kodeksu Karnego. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Spalanie odpadów, w tym płyt laminowanych, starych mebli, okien, drewna pokrytego farbą lub impregnatem, tworzyw sztucznych (plastiku), styropianu lub innego rodzaju odpadów zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł lub karą do 5 tys. w postępowaniu przed sądem.

Spalanie odpadów wywołuje niekorzystne skutki dla zdrowia i przyczynia się do powstawania nowotworów, chorób układu oddechowego, krążenia i wielu innych. Paląc śmieci, trujemy siebie i innych, w tym własne dzieci.
Źródło: UM Kartuzy
2017-10-10 12:30 177

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.