Wtorek, 16 Października 2018 - Gawla, Ambrozego

Pierwsze półtora roku Rady Miejskiej w Kartuzach

Półtora roku minęło, czas więc na podsumowanie pracy Radnych oraz na ocenę tego co zostało zrobione. W tym celu odbyło się spotkanie Radnych wszystkich klubów z Burmistrzem Kartuz, na którym podsumowano działania podejmowane przez administrację. Radni wypunktowali problemy, które według nich powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności.

1. Mało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych.

2. Zbyt duża liczba drobnych inwestycji realizowana jest z własnych środków. Brak inwestycji strategicznych dla miasta. Niekorzystanie ze wsparcia na poziomie 20% - 30%.

3. Brak wieloletnich planów strategicznych, których zakres czasowy nie ograniczałby się do obecnej kadencji, ale zawierał w sobie dalekosiężne rozwiązania. Dotyczy to kanalizacji (Mezowo, B. Górna, Kaliska, Łapalice, Kolonia, Staniszewo, Sianowo, Mirachowo), ścieżek rowerowych, oczyszczania jezior. Brak określenia się w czasie we wszystkich wyżej wymienionych tematach powoduje, że przesuwane są w nieskończoność, co pozostawia te kwestię w stanie nierozwiązanym.

4. Brak określenia terminów realizacji poszczególnych zadań.

5. Zbyt częste zmiany w przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kartuzy oraz budżecie, co powoduje zaniechanie realizacji takich zadań, jak budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej.

Radni przedstawili również propozycje, które według nich należałoby przedyskutować i wdrożyć w najbliższej przyszłości:

1. Przeprowadzenie zagospodarowania rynku według projektu, który już istnieje.

2. Pilne uruchomienie i rozbudowa targowiska przy Dworcu PKP w Kartuzach, jako miejsca tradycyjnego handlu.

3. Wystąpienie do Marszałka Województwa o przystąpienie do realizacji budowy  II etapu obwodnicy Kartuz z jednoczesnym apelem o wsparcie do włodarzy sąsiednich gmin, dla których przejazd przez Kartuzy obecnie jest kluczowym elementem komunikacji z Trójmiastem. Jedynie całe wykonanie zadania rozwiązuje problemy komunikacyjne Kartuz, a jednocześnie otwiera możliwość pozyskania terenów pod inwestycje położonych przy obwodnicy.

4. Budowa Dworca PKP umożliwiająca komunikację z Trójmiastem z jednoczesnym powrotem do wsparcia inicjatywy połączenia w kierunku Sierakowic i Lęborka. Proponujemy wybudowanie przejścia podziemnego łączącego centrum Kartuz z terenami wokół ulicy Węglowej jako przyszłego miejsca rozwoju handlu/usług. Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w sąsiedztwie Dworca PKP celem łatwiejszego dostępu ludności spoza Kartuz do komunikacji kolejowej. Popieramy jednocześnie powstanie dodatkowego park&ride (parkuj i jedź) w miejscowości Dzierżążno, jako bezpośredniego zaplecza postojowego dla gminy Kartuzy.

5. Ścieżki rowerowe, jako motor napędowy turystyki rekreacyjnej, która może ożywić nasze miasto. Za strategiczne należy uznać połączenie z Trójmiastem (jako największym zasobem ludzkim mogącym skorzystać z oferty proponowanej w naszym regionie) poprzez Żukowo-Kartuzy Chmielno-Sierakowice.

6. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Kartuzach, co ma istotne znaczenie w związku z reorganizacją systemu oświaty (jest to najbardziej liczna szkoła niemająca zaplecza do prowadzenia wychowania fizycznego). W Ministerstwie Sportu obecnie istnieje sześć programów dofinansowania budowy boisk, stadionów, sal (infrastruktura lekkoatletyczna), z których powinniśmy skorzystać.

7. Powołanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, który będzie zarządzał wyremontowanym stadionem posiadającym wielofunkcyjne wyposażenie służące wielu dyscyplinom sportowym i spełniającym formę ogólno dostępności dla mieszkańców naszego miasta. Kartuzy są jedynym miastem o tej wielkości, w którym obiekty nie są objęte stałym i profesjonalnym nadzorem.

8. Od wielu lat w Kartuzach trwa dyskusja na temat stanu naszych jezior. Rekultywacja Kartuskich jezior - bez względu na to jak długo trwać będzie ta dyskusja potrzebny jest pierwszy podstawowy krok, a mianowicie wstrzymanie wszelkich dopływów nieczystości do jezior i cieków wodnych. Program ten trzeba rozpocząć realizować od zaraz.

9. Promenada ciągi piesze i rowerowe staja się coraz bardziej popularne. Rozpoczęliśmy budowę promenady nad jeziorem Karczemnym. Projekt ten w tej chwili jest zablokowany w skutek braku uregulowań własnościowych. Dodatkowym mankamentem tego miejsca jest problem związany z nieprzyjemnymi zapachami, które występują na tym akwenie. Widząc Kartuzy, jako miasto turystyki rekreacyjnej, należy podjąć alternatywne projekty budowy ścieżek pieszo-rowerowych wokół Jeziora Klasztornego Małego, dalej połączenie z możliwością rozbudowy poprzez brzeg Jeziora Klasztornego Dużego do połączenia z budowaną promenadą do Grzybna i dalej nad Jezioro Białe. Jezioro Klasztorne Małe jest to akwen wodny, który zapisuje się w historii Kartuz wraz z Aleją Filozofów znanym, jako Gaj Świętopełka zakończony Wyspą Łabędzią. Prawie z każdego miejsca wokół jeziora widoczna jest wizytówka Kartuz  - Kościół Poklasztorny.

Samorząd stanowią dwa istotne elementy - władza wykonawcza i uchwałodawcza. Ich współpraca jest kluczowa do podejmowania decyzji dobrych dla Gminy. Jako Radni oczekujemy częstszej, ściślejszej i konstruktywnej współpracy z Burmistrzem w celu wypracowania kierunków rozwoju naszej Gminy. Wśród Radnych mamy świetnych fachowców w wielu dziedzinach i chcielibyśmy, aby Pan Burmistrz zechciał korzystać z ich wiedzy oraz ich twórczego potencjału. Podsumowując półtora roku współpracy chcielibyśmy trzymać się zasady "Zgoda buduje…".

W imieniu Radnych
Przewodniczący Rady miejskiej w Kartuzach2016-08-01 13:00 1132

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.