Środa, 19 Czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego

Policyjna akcja ,,Znicz" od dziś do niedzieli

W czasie policyjnej akcji "ZNICZ 2018" trwającej od środy 31 października do niedzieli 4 listopada policjanci prowadzić będą wzmożone działania na terenie powiatu kartuskiego. 

Działania polegać będą na:

· utrzymaniu płynności ruchu i przejezdności tras komunikacyjnych w rejonie cmentarzy,
· udzielaniu informacji na temat organizacji ruchu i o miejscach parkingowych w rejonie cmentarzy,
· kierowaniu kierujących pojazdami na najbliższe parkingi samochodowe,
· ułatwianiu przejazdu pojazdom uprzywilejowanym (w razie potrzeby),
· eliminowaniu z ruchu nietrzeźwych kierujących,
·reagowaniu na nieprawidłowe zachowanie się pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nagłe wtargnięcie na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, niewłaściwe korzystanie z dróg i poboczy),
· niedopuszczeniu do popełnienia przestępstw lub wykroczeń w rejonie lub w związku z prowadzonymi działaniami (kradzież samochodów i innego mienia, włamania do samochodów i kradzieże akcesoriów),
· zdecydowanym reagowaniu na przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów,
· zwracaniu uwagi na właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów,
· prowadzenie kontroli prędkości w miejscach zagrożonych,
· eliminowaniu z ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton z wyłączeniem autobusów (w tym okresie, w dniu 31 października w godz. 18.00 - 22.00 i 1 listopada w godz. 8.00 - 22.00 obowiązuje te pojazdy ograniczenie ruchu).Policja apeluje o:

· zwracanie uwagi na oznakowanie dróg i ulic gdyż wystąpią przypadki zmian w organizacji ruchu, a jazda „na pamięć” może być przyczyną wypadku.
· stosowanie się do znaków i poleceń policjantów regulujących ruchem,
· ograniczenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach cmentarzy i innych miejsc o dużym nasileniu ruchu pieszego,
- parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych w sposób umożliwiający swobodny ruch pieszych i innych pojazdów,
· nie pozostawianie w samochodach rzeczy wartościowych, pamiętając o przysłowiu „okazja czyni złodzieja”,
· dokładne zamykanie drzwi i okien w naszych pojazdach,
· osobom przyjezdnym zalecamy pozostawienie swoich pojazdów na parkingach strzeżonych lub na terenie posesji osób odwiedzanych,
- jeżeli tylko to możliwe udajmy się na cmentarze pieszo lub autobusami komunikacji miejskiej, a zaoszczędzimy sobie i innym stresów i problemów z parkowaniem.

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W KARTUZACH DNIA 1 LISTOPADA 2018r. (6:00-22:00)

- ul. Mickiewicza- na odcinku od skrzyżowania z ul. Wzgórze Wolności do skrzyżowania z ul. Słowackiego- ulica jednokierunkowa z wjazdem od strony drogi wojewódzkiej nr 211( ul. Wzgórze Wolności)
- ul. Słowackiego na odcinku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chmieleńską- ulica jednokierunkowa z wjazdem od strony ul. Mickiewicza
- ul. Chmieleńska na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wzgórze Wolności- ulica jednokierunkowa z wjazdem od strony ul. Słowackiego

Ograniczenie wjazdu na parking na wysokości cmentarzy przy ul. Klasztornej, poprzez ograniczenie wjazdu od strony ul. Wzgórze Wolności dla wszystkich pojazdów. Możliwość wjazdu na parking jedynie od strony ul. Klasztornej.

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W ŻUKOWIE OD DNIA 31 LISTOPADA 2018r. (12:00) DO DNIA 1 LISTOPADA 2018r. (22:00)

- zamknięta dla ruchu zostaje droga gminna przylegająca do cmentarza łącząca ul. Kościerską z ul. 3-go Maja,
- zamknięta zostaje ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Otomino do wjazdu na teren parkingu położonego na terenie GS Żukowo. Wjazd na wyłączony z ruchu odcinek mają wyłącznie mieszkańcy ul. 3-go Maja.


P A M I Ę T A J !!!

· Na terenie cmentarzy „kieszonkowcy” uważnie obserwują osoby pozostawiające koło nagrobków torebki, odzież, rowery, itp. Obserwują również osoby oddalające się w celu np. nabrania wody lub wyrzucenia śmieci.
· Ta krótka chwila wystarczy, aby złodziej mógł dokonać kradzieży. Dlatego też - choćby tylko na chwilę oddalamy się zabierajmy ze sobą swoją własność.
· Znajdując się w tłoku torebkę miejmy przed sobą, najlepiej trzymając za pasek i przyciskając ją ręką do ciała.
· Nie wkładajmy portfeli i dokumentów do tylnych kieszeni spodni.
Źródło: KPP Kartuzy
2018-10-31 12:00 426

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.