Sobota, 04 Lipca 2020 - Odona, Malwiny, Elzbiety

Poprawa stanu dróg w gminie Sierakowice. Gmina uzyskała prawie 2 mln zł dofinansowania

Gmina Sierakowice uzyskała dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln zł na przebudowę drogi Szklana - Tuchlino oraz ul. M. Kopernika w Sierakowicach.

Projekt pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych 152024G oraz 152087G w gminie Sierakowice”, został wysoko oceniony przez Komisję konkursową Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, powołaną przez Wojewodę Pomorskiego i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 936 688,00 zł.

Wymieniona wyżej inwestycja obejmuje zakresem budowę i przebudowę 2 dróg gminnych (droga 152024G relacji Szklana – Tuchlino na odcinku Jelonko – Szklana oraz drogi 152087G tzn. ulicy M. Kopernika w Sierakowicach) o łącznej długości 3 299,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje łącznie 3 zamierzenia inwestycyjne, według zakresów wskazanych poniżej:

1. Budowa drogi gminnej relacji Jelonko - Tuchlino o długości ok. 2 268,00 m wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej.

2. Przebudowa odcinka ul. M. Kopernika w Sierakowicach o długości ok. 426,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury teletechnicznej oraz sieci wodociągowej.

3. Budowa odcinka ul. M. Kopernika w Sierakowicach o długości ok. 187,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury teletechnicznej oraz elektroenergetycznej

Wartość kosztorysowa przedmiotowej inwestycji wynosi: 3 873 375,59 zł. Poziom dofinansowania: 50 % wartości kosztów kwalifikowanych. Gmina planuje wyłonić wykonawcę na przełomie 2017/2018 r. Termin realizacji upłynie 30.11.2018 r.
Źródło: UG Sierakowice
2017-11-16 14:00 1088

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.