Piątek, 22 Marca 2019 - Katarzyny, Boguslawa

Powiat. Nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy

11 lipca funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska i Gdyni przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w firmie budowlanej w powiecie kartuskim. Ustalono, że w firmie nielegalnie pracowało 10 cudzoziemców z Mołdawii i Ukrainy. -Osoby te zostały zatrudnione bez zezwoleń na pracę bądź zarejestrowanych we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia im pracy. Naruszenie tych zasad skutkuje nielegalnością zatrudnienia- informuje Morski Oddział Straży Granicznej.

Dodatkowo funkcjonariusze przeprowadzili taką kontrolę w gdańskiej agencji zatrudnienia, prowadzonej przez obywatela Ukrainy, w której ustalono, iż z 44 zatrudnionych osób aż 11 nie posiadało zezwoleń na pracę. 

Ponadto właściciel agencji w przypadku 22 cudzoziemców nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu przez nich pracy. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po ustosunkowaniu się przedsiębiorcy.
Źródło: MOSG
2018-07-20 09:00 394

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.