Sobota, 06 Czerwca 2020 - Norberta, Laurentego, Bogumila

Prawie 3 mln dofinansowania na kanalizacje w Łapalicach i modernizację oczyszczalni w Kożyczkowie

Gmina Kartuzy wraz z gminą Chmielno otrzymały prawie 3 miliony dofinansowania z Unii Europejskiej na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie.Dwie wyżej wymienione gminy w ubiegłym roku złożyły wniosek o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Na mocy uchwały z 10 maja br. Gmina Kartuzy znalazła się na pierwszym miejscu listy inwestycji. Dzięki temu udało się otrzymać dofinansowanie na ten projekt w wysokości: 2 mln 892 tys. 199 zł i 19 gr, gdzie cały projekt obejmuję kwotę  4 mln 185 tys. 182 zł i 37 gr.


Przedmiotem realizacji projektu są dwa zadania:

1. Zaprojektowanie i wybudowanie (metodą „zaprojektuj i wybuduj”) sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach w postaci:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
- rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej
- przepompowni ścieków.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Kartuzy: 2 mln 258 tys. 488 zł.

2. Modernizacja (przebudowa i doposażenie) gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie, obejmująca:

- przebudowie polegającej na montażu paneli z laminatów poliestrowych wraz z ociepleniem istniejących komór oczyszczalni ścieków,
- zakup nowego sprzętu: przyczepy 8t tandem z nadstawką,
- zakup zadymiarki do kontroli przyłączy i lokalizacji uszkodzeń,
- zakup wyposażenia na potrzeby laboratorium,
- zakup sondy stacjonarnej do stacji zlewnej oraz zakup sondy przenośnej.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Chmielno: 633 tys. 711 zł.
Źródło: UM Kartuzy
2018-05-21 10:00 810

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.