Niedziela, 17 Lutego 2019 - Aleksego, Zbigniewa, Lukasza

Przodkowo. Na ten rok zaplanowano ważne zmiany, umowy już podpisane

W Gminie Przodkowo zaplanowano na ten rok już dwie poważne inwestycje. Wójt Gminy Andrzej Wyrzykowski podpisał już umowę z dwoma wykonawcami na przebudowę odcinka drogi Tokary – Kczewo. Zaplanowano także modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Szarłacie.
W poniedziałek podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na przebudowę odcinka drogi Tokary- Kczewo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „WODEWIL” Tomasz Wilczewski z Kczewa.

Realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z przebudową odcinka drogi Tokary – Kczewo” przewiduje wykonanie jezdni z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie wjazdów i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi.

Zgodnie z podpisana umową roboty zakończą się 12 czerwca br. Do tego czasu mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z przygotowanych objazdów.

Wartość inwestycji to 1 215 907,89 zł


Natomiast w poniedziałek 23 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy podpisano umowę z wykonawcą, firmą „ARAT” Krzysztof Makurat ze Staniszewa, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Tokary-Kczewo nr 156021 G”.

Zakres prac objętych umowa obejmuje :
• Wykonanie skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 32 m
• Wykonanie jezdni bitumicznej o powierzchni 1492,10 m2
• Wykonanie chodników z kostki betonowej 2586,10 m2
• Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 269,10m2
• Wykonanie jezdni z kostki betonowej 4554,70 m2
• Wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej 114,10 m2
• Wykonanie rowów na długości 340 mb
• Montaż 28 lamp hybrydowych

Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2018).

Wartość inwestycji : 3 600 000 zł, z czego przypada na dotację z budżetu państwa : 1 800 000 zł. Zgodnie z podpisaniem umową realizacja inwestycji zakończy się 12 czerwca br.Na ten rok zaplanowano również modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Szarłacie. Wykonawcą tego zadania będzie firma 4 ml Sp. z o.o., z którą umowę podpisano 16 kwietnia w Urzędzie Gminy w Przodkowie. 

W ramach realizacji zadania w budynku Szkoły Podstawowej w Szarłacie dokonane zostaną następujące prace remontowe:
– zmiana źródła zasilania centralnego ogrzewani;
– montaż kotła na pellet oraz nowych grzejników płytowych z regulacją temperatury;
– docieplenie stropodachu styropianem;
– pokrycie papą termozgrzewalną;
– wymiana okien zewnętrznych w całym budynku na stolarkę energooszczędną;
– wymiana drzwi zewnętrznych w całym budynku na stolarkę energooszczędną;
– demontaż płyt azbestowych wraz z konstrukcją drewnianą i ociepleniem z elewacji budynku;
– docieplenie ścian zewnętrznych budynku – docieplenie części cokołowej ścian do wysokości 80 cm poniżej poziomu gruntu;
– wykończenie – tynk mozaikowy;
– wymiana oświetlenia budynku.

Prace remontowe zgodnie z zawartą umowa rozpoczną się 30 maja i potrwają do 20 sierpnia 2018 roku

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość robót to 553 254 zł.
Źródło: UG Przodkowo
2018-04-25 08:00 604

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.