Poniedziałek, 20 Maja 2019 - Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Przodkowo: Ponad 43 tysiące na sport, kulturę i turystykę

Gminne fundusze, wspierające organizacje pozarządowe, rozdysponowane. Sprawdźcie komu przodkowski samorząd przyznał środki pieniężne.

Do tegorocznego konkursu na realizację zadań publicznych zgłoszono 20 projektów, z który tylko jeden nie znalazł uznania w oczach włodarzy. Na pozostałe przeznaczono łącznie 43 050 zł.

Najwięcej funduszy w obszarze kultury i sztuki przypadło Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, które otrzymało łączenie 5 tysięcy złotych. 3/5 tej kwoty przeznaczone zostanie na wydanie antologii wierszy nagrodzonych w konkursie literackim dla uczniów województwa pomorskiego w latach 1992-2015. Resztę pieniędzy organizacja spożytkuje na warsztaty
artystyczne pod nazwą „Nowoczesna forma rękodzieła kaszubskiego”. Aż 3800 zł otrzymało natomaist Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Jezioranki” na projekt: „Przy wspólnym stole – Przodkowska Agape. Niewiele mniej funduszy pozyskało, promujące kulturę kaszubską, Stowarzyszenie „Na kraju” oraz, chcące zorganizować imprezę kulturalną „Uśmiech dla wszystkich”w Pomieczynie, Stowarzyszenie „Tacy Sami”.

Wśród organizacji zajmującymi się ”Turystyką i aktywnym wypoczynkiem" gminni włodarze sprezentowali 3900 zł Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Pomieczynie na dwa zaproponowane projekty: „To właśnie ludzie ludziom zgotowali ten los” oraz „Austchwitz-Birkenau miejsce pamięci i zbrodni hitlerowskich”. Na pozostałe trzy zgłoszenia przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, „Jezioranki” i „Na kraju” przeznaczono od 2100 do 2650 zł.

Na upowszechnianie sportu oraz aktywności fizycznej z gminnej kasy przelano łącznie 16 tysięcy złotych, które rozdzielone zostały na dziewięć projektów. Najwięcej, bo 5000 zł otrzymał Klub Sportowy „Alfa”, który pieniądze przeznaczy na turniej siatkówki plażowej „Hejtus Cup 2016” oraz zajęcia z zakresu siatkarskiego rzemiosła dla dzieci z Pomieczyna i okolic. 3 tysiące trafiło do Stowarzyszenia Pomocy Zwierząt na projekt „Dzikie zwierzęta obok nas”, a 2/3 tej sumy otrzymało KGW „Hopowianki” oraz OSP Kłosowo. Pozostałe instytucje ubiegające się o dofinansowanie w tym obszarze solidarnie zostały obdarowane tysiącem złotych.
2016-03-11 15:00 889

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.