Piątek, 26 Lutego 2021 - Miroslawa, Aleksandra

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miszewie

W latach 2017/2018 roku planowana jest rozbudowa szkoły podstawowej w Miszewie. W pierwszym etapie w pomieszczeniu, które pełni funkcję sali gimnastycznej powstaną sanitariaty. W kolejnym, rozbudowany zostanie budynek szkolny o salę gimnastyczną z zapleczem oraz salami dydaktycznymi.

Pierwszy etap dotyczy zmiany sposobu użytkowania poniszczenia pełniącego funkcję sali gimnastycznej na zespół sanitarny w istniejącym budynku szkolnym. Koszt pierwszego etapu wynosi ok. 400 tys. zł.

Drugi etap to rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, budowa dwóch zbiorników retencyjnych, oświetlenia zewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu.

Gmina Żukowo ubiega się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, której koszt wynosi ok. 1,5 mln zł. Całość kosztów rozbudowy szkoły podstawowej w Miszewie to ponad 3 mln zł. Ogłoszony został przetarg na I etap rozbudowy szkoły. Termin składnia ofert upływa 8 maja br. do godz. 10:00.
2017-04-24 11:00 985

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.