Wtorek, 21 Stycznia 2020 - Agnieszki, Jaros?awa

Rusza Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa!

16 stycznia 2018 r. podpisano umowę na wykonanie pierwszego etapu „Rewitalizacji Starego Centrum Żukowa" wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

Wykonawcą prac budowlanych o wartości 1.764.066,00 zł brutto jest firma budowlano - handlowa ASBUD Andrzej Dobka z Kartuz. Jest to pierwszy etap realizacji projektu unijnego „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zagospodarowana zostanie przestrzeń przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólno-parkową oraz wykonana modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę i uatrakcyjnienie zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Żukowa oraz udostępnienie mieszkańcom na potrzeby rekreacyjne terenów zielonych w jego centrum poprzez utworzenie ścieżek pieszych wraz z oświetleniem parkowym, a także elementów małej architektury, m.in. ławek parkowych, altany, koszy na śmieci.

Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa, poprzez wyeksponowanie zabytków oraz stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców.

Roboty budowlane planuje się zrealizować w terminie do końca czerwca 2018 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką p.w. „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie”.

Źródło: Foto: UG Żukowo/nadesłane
2018-01-18 08:01 559

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.