Poniedziałek, 25 Marca 2019 - Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza

Sierakowice. Kolejne dofinansowania na budowę dróg

28 marca Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela podpisał umowę z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych 152024G oraz 152087G w gminie Sierakowice”.


Inwestycja pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych 152024G oraz 152087G w gminie Sierakowice” obejmuje budowę i przebudowę 2 dróg gminnych (droga 152024G relacji Szklana – Tuchlino na odcinku Jelonko – Szklana oraz drogi 152087G tzn. ulicy M. Kopernika w Sierakowicach) o łącznej długości 3 299,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje łącznie 3 zamierzenia inwestycyjne, według zakresów wskazanych poniżej:

1. Budowa drogi gminnej relacji Jelonko - Tuchlino o  długości ok. 2 686,00 m wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej.

2. Przebudowa odcinka ul. M. Kopernika w Sierakowicach o długości ok. 426,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury teletechnicznej oraz sieci wodociągowej.

3. Budowa odcinka ul. M. Kopernika w Sierakowicach o długości ok. 187,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.


Gminie Sierakowice udało się pozyskać wsparcie finansowe  w wysokości 1 936 688,00 zł (co stanowi 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Całkowita kosztorysowa wartość inwestycji wynosi – 4 271 766,10 zł.

Gmina planuje wyłonić wykonawcę jeszcze w kwietniu 2018 r. Zadanie musi zostać ukończone do dnia 30.11.2018 r.
Źródło: UG Sierakowice
2018-04-05 12:30 622

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.