Wtorek, 21 Sierpnia 2018 - Joanny, Kazimiery, Piusa

Sierakowice: Poprawa atrakcyjności transportu zbiorowego, poprzez budowę węzła integracyjnego

20 września marszałek Mieczysław Struk podpisze umowę na dofinansowanie budowy węzła integracyjnego w Sierakowicach

Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi

Poprawa atrakcyjności transportu zbiorowego i zwiększenie liczby osób z niego korzystających – to główne cele projektu. Zwiększona dostępność transportowa gminy to dla jej mieszkańców lepsza mobilność i bezpieczeństwo komunikacyjne w ruchu drogowym.

W ramach inwestycji powstanie węzeł integracyjny oraz parkingi „park&ride” i „bike&ride”. Wybudowana zostanie nowa i rozbudowana istniejąca infrastruktura transportu zbiorowego, rozbudowany zostanie dworzec i inne obiekty obsługi podróżnych.

Projekt zakłada również rozbudowę i przebudowę ścieżek rowerowych wraz z systemem wypożyczalni roweru miejskiego na potrzeby dojazdów do węzłów integracyjnych. Powstanie ok. 11 km ścieżek rowerowych. Wybudowany zostanie przystanek autobusowy z miejscem dla 2 pojazdów oraz z wiatą przystankową. Całość terenu węzła objęta zostanie systemem monitoringu zintegrowanego z gminnym systemem. Szacuje się, że po zakończeniu realizacji projektu z usług węzła integracyjnego korzystać będzie rocznie prawie 12 tys. pasażerów.

Łączna wartość inwestycji to ponad 8,7 mln zł. Dofinansowania unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie blisko 5 mln zł.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
2017-09-20 08:00 278

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.