Poniedziałek, 26 Sierpnia 2019 - Marii, Aleksandra

Sierakowice. Rusza budowa Węzła Integracyjnego

4 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Sierakowice, a Przedsiębiorstwem Budowlanym WALASZKOWSKI Sp. z o.o. z Leszna, zawarta została umowa o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie Węzła Integracyjnego Sierakowice.


Przedmiotem umowy jest budowa Węzła Integracyjnego polegająca na przebudowie z dostosowaniem do nowych funkcji dawnego dworca kolejowego oraz zagospodarowanie przylegającego terenu, w tym: budowę przechowalni rowerów, parkingu, zatoki autobusowej i taxi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sierakowice (dz. 405/8, 405/9, 405/10, 906/1, 905/2, 406/13, 406/15 obręb 0013) przy ul. Piwnej, Gmina Sierakowice, Powiat Kartuski, Województwo Pomorskie.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę przyłączy instalacyjnych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej,

- przebudowę budynku dawnego dworca na poczekalnię z toaletami i informacją;

- budowę przechowalni rowerów,

- budowę parkingu na 76 miejsc postojowych, zatoki autobusowej, zatoki postoju taxi, chodników,

- wiaty śmietnikowej i oświetlenia terenu.


Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest środków funduszy UE. Operacja pn. Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi jest współfinansowana ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 09 Mobilność. Działanie 09.01. Transport miejski. Poddziałanie: 09.01.01. Transport miejski – mechanizm ZIT.
Źródło: UG Sierakowice
2019-03-07 13:00 759

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.