Niedziela, 05 Lipca 2020 - Marii, Antoniego

Sierakowice. Ruszył nabór wniosków na wymianę kotłów węglowych

Gmina Sierakowice ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych w 2018r. W terminie do 30 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Sierakowice przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych.
Dofinansowanie obejmuje wymianę starych kotłów węglowych na:

- kotły opalane gazem- do spalania gazu ziemnego GZ 50 lub gazu węglowodorowego płynnego;
- kotły opalane biomasą- do spalania zrębków drzewnych, brykietów, pelletu;
- kotły opalane olejem opałowym- do spalania oleju opałowego lekkiego;


Wnioski należy składać w biurze w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sierakowice w pok. 102.

Uwaga!
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.
Wymagane załączniki:
1. dokument/y potwierdzający/e wysokość planowanego zadania (np. wycena, kosztorys, rachunek proforma wystawiony przez uprawniony podmiot). UWAGA: Na tej podstawie wyliczona zostanie kwota dotacji. W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą deklarowaną w dokumencie przedłożonym do wniosku o przyznanie dotacji, a kwotą zapisaną na fakturze po wykonaniu zadania, wysokość dotacji zostanie odpowiednio pomniejszona.
2. fotografia stanu istniejącego (zdj. kotłowni);
3. lokalizacji inwestycji w formie graficznej (np.: mapa);
4. dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej zgodę właścicieli lokali w formie uchwały.

Druk Wniosku


Środki na dofinansowanie Gmina Sierakowice planuje pozyskać w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wnioskodawca z WFOŚ w Gdańsku może uzyskać dotację na realizację zadania w wysokości:
30 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę;
30 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 12500 zł na jedno źródło ciepła zasilające budynek wielorodzinny.

Źródło: Nadesłane; foto: pixabay
2018-02-26 11:30 1088

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.