Środa, 17 Października 2018 - Wiktora, Marity, Ignacego

Sprawa OMT ponownie zostanie rozpatrzona

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po raz kolejny rozpatrzy sprawę dotyczącą decyzji środowiskowej odnośnie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Oznacza to ponowne opóźnienia w budowie tak ważnej inwestycji zarówno dla mieszkańców powiatu kartuskiego, jak i dla przejezdnych. 

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z decyzją środowiskową dotyczącą budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. NSA nakazał, by WSA ponownie rozpoznał sprawę.

- W ramach przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywów rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wytyczne dla organu administracji publicznej były nieprawidłowe w zakresie, w jakim dotyczyły badania zgodności planowanego przedsięwzięcia drogowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w świetle wyboru realizacji wariantu tego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia drogowego nie podlega bowiem badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ze studium (...). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na uchybienia Sądu pierwszej instancji wynikające z uzasadnienia zaskarżonego wyroku i odnoszące się do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwoławczy.- podaje w komunikacie Naczelny Sąd Administracyjny.

Istotnym faktem jest niestabilny status Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej została ona bowiem wykreślona przez rząd z listy dużych projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Nie ma więc zapewnienia kiedy i czy w ogólne budowa zostanie rozpoczęta.
Źródło: Foto: Facebook/TAK dla S6 w województwie pomorskim
2017-10-11 13:00 336

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.