Wtorek, 23 Października 2018 - Marleny, Seweryna, Igi

Sprzedaj Zadłużoną Firmę/Spółkę Chronimy Podatkowo

[ Kupię ] Inne

Cena
0,00 zł
Wygasa
Zakończone ( śr 17 sty 2018 14:27:55 )
Miejscowość
Warszawa


291 0

Kupimy spółkę,Jesteśmy zainteresowani nabyciem spółek, które borykają się trwale, lub
przejściowo, z utratą płynności finansowej. Nabywamy spółki po przeanalizowaniu wstępnym
dokumentacji finansowej w postaci sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i
strat, przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, informacji dodatkowej
obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowych objaśnień. Nasze
działanie pozwoli :uchronić się przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej ,ochronę przed poniesieniem odpowiedzialności majątkowej, ochronę majątku
prywatnego przed wierzycielami ,ochronę majątku przedsiębiorstwa w sprawach spornych z
instytucjami Skarbu Państwa , skutecznie pomagamy w 299 kshData dodania: 2017-12-18

Data wygaśnięcia: 2018-01-17