Środa, 19 Czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego

Stanowisko Kazimierza Borzestowskiego w sprawie nazewnictwa ulic

W ubiegłym tygodniu Kazimierz Borzestowski- prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuz przedstawił swoje stanowisko w sprawie zmian nazewnictwa ulic, parków oraz skwerów w Kartuzach.

Oświadczenie dotyczące nazewnictwa ulic, parków oraz skwerów w Kartuzach.
 
W całym cywilizowanym świecie ulice, parki, ronda posiadają nazwę.
Działalność w tej kwestii rozpocząłem od wnioskowania nazwy Parku Solidarności i Parku Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kartuzach w czasie trwania trzeciej kadencji Rady Miejskiej. Rada oba wnioski przyjęła jednogłośnie.
Następnie w okresie szóstej kadencji wnioskowałem o nadanie parkowi przy ulicy 11 Listopada imienia Danuty Siedzikówny ps. Inka.
W roku następnym postawiono obelisk Inki. Inicjatywa ta została całkowicie sfinansowana środkami prywatnymi.
Pismo z dnia 25.03.2015r. Po raz pierwszy zawnioskowałem o nadanie ulicy w Kartuzach imieniem Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
na odcinku od Ronda Kartuzów do ulicy 3 Maja, bez części mieszkalnej. Część mieszkalna to nadal ulica Kolejowa.
Dnia 29.02.2016r otrzymałem w tej sprawie odpowiedź Burmistrza Kartuz przesuwający decyzję na termin późniejszy. Rok 2016 wiąże się z
35 rocznicą śmierci Prymasa. Postać Prymasa przybliżyłem w numerach Gazety Kartuskiej nr.37,38 / 2016 roku oraz w numerze 37/2014 Głosu Kaszub.
Pismo z dnia 08.03.2016 roku. Przedstawiłem propozycje nazw ulic jak Roman Dmowski jeden z Ojców Niepodległości. Marii Szymichowskiej
mieszkanki Kartuz żołnierza AK i działaczki społecznej. Postać opisałem w Gazecie Kartuskiej. Propozycja nazwy ulicy nadleśniczego Sobisława Mościckiego została przyjęta przez Radę Miejską. Propozycja, która wywołała tyle kontrowersji. Dotyczy nazwy ulic pomiędzy ulicą Klasztorną,
a Westerplatte. Proponuje nazwać ks. Popiełuszki lub ks. majora Stryszyka. Nie ma to nic wspólnego z likwidacją ulicy Klasztornej.
Pismo z dnia 08.04.2016 roku. Dodatkowo zaproponowałem upamiętnienie 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Propozycja ta została przyjęta i park w pobliżu poczty jest pod patronatem w/w pułku.
 
Pismo z dnia 08.02.2017 roku. Wspominam dodatkowo o postaci dr. Leona Bruskiego oraz najbardziej znanego przeora klasztory Kartuzów Szwengla. Postać tą przybliżyła pani Elżbieta Gostkowska. Propozycje poparły osoby podpisane pod listem.
Na zakończenie mieszkańcy Kartuz warci upamiętnienia:
Maria Szymichowska, pierwszy burmistrz Kartuz pan Masełkowski, dr. Nauk med. Leon Bruski, Teodora Kropidłowska, Marta Bystroń.
Upamiętnienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie błogosławiony. W tym roku przypada 65 rocznica pobytu Prymasa w Kartuzach. Wniosek o nadanie nazwy poparło oprócz organizacji ok 200 osób.
Po wyprowadzeniu się Biblioteki Miejsko- Powiatowej z ulicy Gdańskiej proponuję wrócić do dawnej nazwy z okresu międzywojennego, czasu okupacji do roku 2008 KASZUBSKI DWÓR.

 

Kazimierz Socha Borzestowski

 

Prezes Zarządu TUMK


 

2018-09-19 12:00 541

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.