Wtorek, 25 Lutego 2020 - Wiktora, Cezarego

Straż Miejska i urzędnicy gmin mogą kontrolować posesje

W ostatnich dniach normy zanieczyszczenia powietrza w wielu miejscach w Polsce były przekroczone kilkukrotnie. Z danych nam przekazanych wynika, że sytuacja związana z jakością powietrza, najgorzej wygląda na Śląsku, Mazowszu, w Małopolsce i Wielkopolsce. Choć nasz region nie należy do miejsc, gdzie jakość powietrza jest zła to w ramach dbania o środowisko i dobrą jego jakość, urząd miasta i urzędy poszczególnych gmin, podejmują odpowiednie działania. 

Urzędnicy na podstawie art. 379 ust.2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, mogą dokonywać kontroli na terenie nieruchomości, których właściciele emitują niebezpieczne dla otoczenia zanieczyszczenia. Następuje to w wyniku spalania śmieci różnego rodzaju.

Problem związany z nielegalnym spalaniem śmieci w zwykłych piecach, znajdujących się jeszcze w większości domach na terenie powiatu kartuskiego - jest urzędnikom znany. Do gmin z całego powiatu docierają zgłoszenia mieszkańców o spalaniu śmieci przez np. sąsiada. Gminy najczęściej takie informacje przekazują lokalnej Policji, gdyż same niekiedy są ograniczone w działaniach.

Jak na razie problem ten najlepiej rozwiązany jest w Gminie Kartuzy, gdzie w październiku 2017 roku na podstawie art. 379 ust.2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, burmistrz wydał Straży Miejskiej odpowiednie upoważnienie. Daje ono strażnikom dodatkowe uprawnienia. Funkcjonariusze są upoważnieni do dokonywania kontroli posesji pod kątem nielegalnego spalania śmieci różnego pochodzenia. Mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień związanych z problematyką kontroli. Mogą też przeprowadzać działania związane z pobraniem próbek z popielnika pieca w celu poddania ich badaniom.

  • - Dopiero od października 2017 roku, mamy możliwość pobierania próbek popiołu do specjalistycznego badania. Często jest tak, że właściciel nieruchomości od razu przyznaje się do spalania śmieci, gdy tylko dowiaduje się o zamiarze pobrania próbki. W takim przypadku zostaje nałożony mandat w wysokości do 500 zł i w zasadzie to kończy sprawę. Takich kontroli posesji na podstawie wydanego przez burmistrza upoważnienia do dzisiaj odbyliśmy już 40. Fakt nielegalnego spalania śmieci potwierdził się tylko w niewielkim procencie. Nałożyliśmy kilkanaście mandatów, a do badania pobrano próbkę tylko z jednej nieruchomości – informuje nas Krzysztof Pawłowski komendant Straży Miejskiej w Kartuzach.W ogólnej opinii panuje przekonanie, że Straż Miejska i urzędnicy nie mają podstaw prawnych do kontrolowania posesji, co związane jest z potrzebą wejścia na teren danej nieruchomości.

- Nie jest to prawdą. Mamy podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli. Wydane nam przez burmistrza upoważnienie do kontroli i innych czynności daje nam takie możliwości. Utrudnianie kontroli jest przestępstwem przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Mówi o tym art. 225 Kodeksu karnego – dodaje komendant Straży Miejskiej.

 Art. 225 k.k § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Należy jednak pamiętać, że kartuska Straż Miejska działa tylko na terenie Gminy Kartuzy.

W Gminie Żukowo, zgłoszenia o spalaniu śmieci rozwiązywane są w podobny sposób. Choć nie powołano tam Straży Miejskiej, to burmistrz upoważnił do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych, co daje im te same prawa i możliwości co Straży Miejskiej w Kartuzach. Pozostałe gminy działają podobnie, a niektóre w ramach wszczynanych przeciwko właścicielom nieruchomości postępowań wyjaśniających.


Na zdjęciach komendant Straży Miejskiej Krzysztof Pawłowski prezentuje specjalny pojemnik do przechowywania próbek popiołu, który odpowiednio zabezpiecza się na zasadzie plombowania i wysyła do badania.

2017-12-20 17:20 1277

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php70/var/lib/php/session) in Unknown on line 0