Sobota, 08 Sierpnia 2020 - Cypriana, Emiliana, Dominika

Stypendia dla uzdolnionych studentów przyznane!

Zarząd powiatu przyznał w tym roku 10 stypendiów starosty dla wyjątkowo uzdolnionych studentów z powiatu kartuskiego.

Z informacji, które podała starosta Janina Kwiecień takie stypendium nagradza wysokie wyniki w nauce, ale również osiągnięcia, które osiąga poza studiami (działalność w różnego rodzaju kołach oraz stowarzyszeniach). Działania na terenie powiatu kartuskiego również brane są pod uwagę. Najważniejszym kryterium jakie musi spełnić student to uzyskanie nie mniej niż 84 proc. maksymalnej średniej z egzaminów i zaliczeń. W przypadku, gdy o takie stypendium ubiega się osobą z orzeczeniem niepełnosprawności średnia ta wynosić powinna nie mniej niż 80 proc. 
Stypendium przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy. Łączna kwota jaką otrzyma każdy z laureatów stypendium to 3150 zł.

Stypendia starosty otrzymali:
  • Marcin Wojciech Bystron - student rolnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Dominika Joanna Konkol - studentka skandynawistyki na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  • Dawid Jakub Płotka - student oceanotechniki na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej
  • Aleksandra Anna Reszka - studentka na kierunku lekarsko-dentystycznym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
  • Arkadiusz Dariusz Rompa - student automatyki i robotyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  • Sławomir Robert Serkowski - student teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie
  • Patrycja Wiśniewska - studentka pielęgniarstwa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • Marta Angelika Wolska - studentka na kierunku lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  • Aleksandra Maria Zaporowska - studentka fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Zuzanna Maria Zarach - studentka inżynierii biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej

Łącznie podczas dwunastu edycji przyznawania stypendium otrzymało je 196 studentów na łączną kwotę 250 tys. zł.
2017-11-29 08:30 895

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.